Erling Fossen er leder i Oslo Byaksjon, som stiller liste ved høstens kommunevalg, og heltidsansatt som bydoktor i Oslo Teknopol IKS. Fossen startet det politiske tidsskriftet feks og var redaktør i perioden 1990-95 og programleder for NRK 2s kulturprogram PUCK (1996). Han har vært politisk journalist i Morgenbladet (1997-2001) og har utgitt en rekke politiske debattbøker. Fossen startet debattforumet InterCity i 1997 og har arrangert nærmere 200 debatter siden den gang både i Oslo og andre byer i Norge. Han var medlem i Oslo Aps programkomité (1994-95) med ansvar for undergruppe regional styring, næringsutvikling og sysselsetting, ble brukt av Oslo Høyre som foredragsholder/inspirator i forbindelse med deres programprosesser (1999 og 2007), og startet tankesmia Oslo Byforum (2001 -). Foto: Ida Næss Wangen.

Trygve Gulbrandsen er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning og professor II ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Han har magistergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo, 1978, og ble dr. philos. i sosiologi ved Universitetet i Oslo i 1999. Arbeidet i årene 1978-1989 i ulike departementer. Var blant annet utredningsleder i Forskningsavdelingen i Kultur- og vitenskapsdepartementet i perioden 1983-1985, utredningsleder i Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Kommunal- og arbeidsdepartementet 1985-1988 og seniorrådgiver/spesialrådgiver i Planleggingsavdelingen, Finansdepartementet 1988-1989. Hans forskningsinteresser omfatter nasjonale eliter, makt og tillit, eierskap, og familiebedrifter

Kåre Hagen er førsteamanuensis og leder for Institutt for offentlige styringsformer ved Handelshøyskolen BI. Han er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo med avhandlingen ”The Financial Troubles of the European Welfare states”. Hagen var forskningsleder ved FAFO i perioden fra 1992 til 1998. I perioden fra 1998 til 2003 arbeidet han som seniorforsker på europaforskningsprogrammer (ARENA) ved Universitetet i Oslo. Han har vært instituttleder ved Handelshøyskolen BI siden 1. januar 2004. Foto: Ida Næss Wangen.

Kristin Taraldsrud Hoff er økonom og statsviter utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider i dag som assisterende direktør i Schibsted med ansvar for merkevarebygging, produktutvikling og analyse. Hun har tidligere vært administrerende direktør i analysebyrået Opinion, og vært tilknyttet MMI, ECON og Fafo hvor hun blant annet har arbeidet med politisk analyse og scenariomodellering. Hennes primære arbeidsområde er politikk, trender og medier, og hun er mye brukt som foredragsholder og kommentator.

Inger Stray Lien er utdannet sivilarkitekt fra NTH tidlig på 1970-tallet. Hennes første erfaring fra arbeidslivet var som vitenskapelig assistent på Gløshaugen, deretter som arealplanlegger i privat sektor, før hun ble informasjonsansvarlig for et forskningsprogram innenfor NTNF. Stray Lien ble senere direktør for Arkitekthøgskolen i Oslo og assisterende direktør ved Universitetet i Oslo i ti år fra 1995. Hun har omfattende styreerfaring fra kultursektoren, innen FoU-virksomheter og fra næringslivet, og arbeider for tiden med forberedelsene for universitetets kommende 200 års jubileum i 2011. Er p.t. også styreleder for Birkeland Innovasjon A/S, for Oslo Teknopol IKS og for Den Weiss-Kroneske Stiftelsen (Baroniet i Rosendal) samt styremedlem i NIBR.

Aina Gyllenhammar Simonsen er cand. mag. fra Universitetet i Oslo med fagene statsvitenskap, massekommunikasjon og offentlig rett. Hun kom fra politisk/administrativ stilling i Oslo Rådhus til KS høsten 1991. Her startet hun som prosjektleder for et nytt program og konsept for opplæring av kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter, og ble senere leder for KS Konsulenttjenester, da denne virksomheten skulle etableres som en forretningsenhet i KS. Gikk over til internasjonalt arbeid i 2001, og ble direktør for KS Europa og Internasjonale Prosjekter da enheten ble etablert i 2003. Foto: Ida Næss Wangen

Marit Stadler Wærness er seniorrådgiver i Statskonsult. Hun er utdannet statsviter fra Universitet i Bergen, med hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Wærness har omfattende erfaring som utreder, prosjektleder og rådgiver i både svensk og norsk statlig forvaltning. Hennes spesialfelt er styring og ledelse i statlige virksomheter, særlig forholdet mellom politisk styring, byråkrati og kunnskapsorganisasjoner. Hun har i mange år arbeidet med tema som etatsstyring, mål- og resultatstyring, evaluering og kontroll, men er nå innenfor HR-området på prosjekter som handler om utvikling av organisasjoner, ledere og medarbeidere.