Skjær, Kalvøya, Høvåg . Foto. Jan Arve Olsen

HØVDINGEN FRA NORD Henry Valen er gått bort, 82 år gammel. Før jul døde også en annen av den moderne konfliktbaserte valgstudietradisjonens nestorer, Seymour Martin Lipset. Sammen med Valen og Stein Rokkan dannet Lipset skole for nye måter å forstå politikk og polititiske skillelinjer på allerede på 1950- og -60-tallet. Professor Hanne Marthe Narud og forsker Bernt Aardal skriver et minneord over deres læremester, som erstatning for spalten «Frem fra glemselen». Henry Valen vil aldri bli glemt, sier de. Ellers presenterer vi denne gangen tidsskriftets redaksjonsråd og håper at dere som lesere vil bruke dette. Nytt & nyttig er en del av tidsskriftet dere burde kunne bruke mer aktivt til informasjon og innlegg om ting som opptar dere og de arbeidsplassene dere er knyttet til. Departementenes topp 10 må stadig trekke inn ikke-departementale deltagere, og denne gangen går de ig jen helt til topps på listen. Hva er det som skjer med norsk politikk og forvaltning? Velkommen til et nytt år med masse muligheter til debatt rundt akkurat dette.