PROFESSOR HENRY VALEN DØDE LØRDAG 27. JANUAR 2007, 82 ÅR GAMMEL. MED HAM ER EN NESTOR I NORSK SAMFUNNSFORSKNING GÅTT BORT.

Hanne Marthe Narud, professor Institutt for statsvitenskap, Universitet i Oslo og Bernt Aardal, forsker Institutt for samfunnsforskning

Henry Valen hadde en helt avgjørende innflytelse på oppbyggingen og utviklingen av faget statsvitenskap, og var en av fagets pionerer både i egenskap av forsker, lærer og formidler. Hans forskningsvirksomhet dekket et bredt spekter: fra valg og offentlig opinion til partier og politisk representasjon. Valen begynte sin forskning midt på 1950-tallet med studier av nominasjon og lederskap. Tyngden har imidlertid ligget på studier av velgeratferd, og det er på dette området Valen spesielt vant internasjonal anerkjennelse. Hans innsats for å fremskaffe kunnskap om velgerne og belyse de strømninger som gjør seg gjeldende i forbindelse med Stortingsvalg, vakte interesse langt utenfor Norges grenser.

Som lærer i faget statsvitenskap var Valen veileder og inspirasjonskilde for stadig nye generasjoner av studenter, og han publiserte en rekke bøker og artikler. Analysene inneholder innsikter som i dag er blitt felleseie. Sammen med Stein Rokkan etablerte han allerede i 1957 det norske valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning, et program som er blitt en institusjon i norsk forskning, og som har dannet grunnlaget for tallrike analyser av valg og velgeratferd i Norge. Hans første bok, Political Parties in Norway fra 1964, tegnet et nytt kart over det politiske Norge, og fikk en grunnleggende betydning for forståelsen av samspillet mellom politiske ledere og velgere.

For det brede publikum var Valen mest kjent for sin rolle som kommentator i fjernsyn, radio og presse, der han evnet å popularisere et til dels komplisert tallmateriale på en forbilledlig måte. Vekslingen mellom akademisk forskning av høy kvalitet og formidling til et bredt publikum, var et kjennetegn ved hans virksomhet. Som få andre bidro Valen til et møte mellom fag, politikk og samfunn. For dette ble han i 1998 utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, og året etter mottok han Norges forskningsråds pris for fremragende forskningsformidling. I 2004 ble han utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen, og i 2006 fikk han hedersprisen i norsk statsvitenskap.

Det er mange som kommer til å savne Henry Valens forskningsinnsats. Han var i full aktivitet inntil sykdommen rammet ham i slutten av oktober. Vi som hadde det privilegium å arbeide sammen med ham på valgforskningsprogrammet, har spesielt mye å takke ham for. Ikke minst har vi lært betydningen av teamarbeid. Men mange med oss vil også savne mennesket Henry Valen. Han var en hedersmann med stor integritet. Som person hadde han en særegen utstråling, og hans vitalitet og humor sjarmerte de fleste. Derfor fikk han mange venner. Ikke minst den yngre garde av forskere satte pris på hans innsikt og gode råd. Hans popularitet gjorde at familien måtte dele ham med mange. Våre tanker går til hans kone Randi, og til døtrene Line og Guro.

h.m.narud@stv.uio.no

bernt.aardal@samfunnsforskning.no