Art Anløp Myre. Videoprojisering på Myre Fiskeindustri AS i anledning ettårsdagen for nedleggelsen. Elin Andreassen og Vibeke Steinsholm 2003.

 

Forholdet mellom struktur og aktør er et tilbakevendende diskusjonstema i samfunnsvitenskap og politisk filosofi. Gjennom dette nummeret av Stat & Styring har vi sett på hvordan politikk og forvaltning i Norge preges av strukturelle endringer g jennom økt globalisering og europeisering, samtidig som enkeltpersoner og interessegrupper setter sitt preg på utviklingen g jennom de daglige konfliktene mellom politikk og forvaltning. Fra et aktørperspektiv skriver professor Kjell Skogen om ledergrupper som verktøy for endring, mens professor Stein Ugelvik Larsen trekker Stein Rokkans strukturelle modeller frem fra glemselen, og diskuterer Rokkan og Lipsets teori om fastfrysningen av de vesteuropeiske partisystemene på 1920-tallet. Ny litteratur er denne gangen hentet fra utlandet, tallene siste kvartal viser en særdeles positiv utvikling for offentlig forvaltning generelt og for Nord-Norge spesielt. Smånyheter fra politikk og forvaltning følges opp av forrige utgaves mest omtalte spalte: Departementenes topp-10. God sommer!