Foto: Morten Brakestad

POLITIKK OG FORVALTNING

Da Universitetsforlaget overtok Stat & Styring la vi til «tidsskrift for politikk og forvaltning» i tittelen. Sjeldent har vel et strategivalg gitt en slik uttelling som det vi har vært vitne til i de siste månedenes offentlige debatt i Norge. Vi står midt i en høring rundt forholdet mellom Utlendingsdirektoratet og overordnet departement, og vi opplever politisk innblanding og uklare ansvarsforhold i utnevnelsen av ny styreleder i Statoil.

Konflikten om utlendingsdirektørens rolle i forhold til Arbeids- og inkluderingsdepartement illustrerer på en brutal måte hva en profesjonalisert etatslogikk kan føre til i et forvaltningssystem uten politisk styring. Spesielt når tidligere ansvarlig statsråd Erna Solberg i ettertid uttaler seg til NRK (27. mai 2006) om hvem som har gjort hva etter interne regler og normer for god statsskikk eller ikke, og nåværende minister Bjarne Håkon Hansen ikke tør å si klart og tydelig hvor skapet skulle ha stått.

Men det bør i denne saken spesielt stilles spørsmål ved om Carl I. Hagen er skikket til å være Stortingets visepresident når han bruker sin stilling til å slå innvandrerfiendtlig mynt på at Manuela Ramin-Osmundsen er fransk statsborger og av den grunn muligens ikke var til å stole på i stillingen som leder av Utlendingsdirektoratet. Hva slags menneskesyn er dette i et moderne liberalt demokrati?

Selv etter 27 år på Stortinget og mange år som medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen har ikke visepresident Hagen lært seg verken Grunnloven eller de internasjonale konvensjoner og traktater Norge er bundet av. I følge § 21 i Norges Grunnlov er det fullt mulig for «Embedsmænd der ei ere norske Borgere» å inneha embetsmannsstillinger i Norge, og i følge EØS-avtalens krav om fri flyt av personer, varer, tjenester og kapital har Ramin-Osmundsen full rett til dette på lik linje med norske statsborgere.

NORD-NORGE – MULIGHETENES LANDSDEL

Det er en glede i dette nummeret av Stat & Styring å kunne rette søkelyset mot en del av Norge som tidligere var spådd en lysende fremtid, men som siden Ottar Brox skrev Hva skjer i Nord-Norge? i 1966 har sunket ned i en stadig sterkere avhengighet av Den norske stat, før det igjen er kommet optimisme og fremtidstro til landsdelen. Det skriver Morten Strøksnes om i presentasjonen av en kommende bok med samme tittel som Brox’.

Den rødgrønne regjeringen har gjort nordområdene til sin viktigste satsning i inneværende stortingsperiode, og det er åpnet opp for leteboring og utvinning av gass og oljeressurser i nord som endelig kan skape et lokalt og regionalt næringsliv på egne premisser. Dette blir utvilsomt et spennende prosjekt for et politisk system og en forvaltning som i årtier har vært vant til å behandle Nord-Norge som et problembarn uten mål og mening.

Førsteamanuensis Hilde Bjørnå fra Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø har vært medredaktør av dette nummeret av Stat & Styring. Takk til henne for innsiktsfulle innspill og godt samarbeid, og til redaksjonsrådet som ønsket at Nord-Norge skulle være tema for dette nummeret. Nyt Stat & Styring i sommerferien!

Ansvarlig redaktør