DETTE ER ET LYSKESPARK TIL DE SOM LYSKESPARKER REGJERINGEN. DE SOM SPARKER FOLK SOM LIGGER NEDE ER IKKE KRITIKERE, MEN MOBBERE.

VG har i vår bestemt seg for å ta den politiske eliten. Men siden de ikke har evnet å finne noe politisk sprengstoff, har de bestemt seg for å gå på privatlivet til regjeringen og Stortinget. I en måned har VGs graveredaksjon svidd av millioner og funnet tre rystende for- hold. Noen medlemmer av regjeringen har firmabil, Siv Jensen har noen ganger så vondt i kroppen at hun er avhengig av personlig trener og den kanskje mest sjokkerende av alle avsløringene: Venstres Trine Skei Grande har klippet håret og fått det dekket av stortingsgruppa.

Problemet er at folket ser ikke lenger på reg jeringen som sine representanter som skal koordinere fellesinteressene slik at de blir realisert.

Stor var sikkert oppstandelsen i VGs redaksjon da de fant ut at stortingsrepre- sentanter er så forfengelige at de må klippe håret. Noen vil sikkert kalle dette å ha et kritisk søkelys på makta, andre vil kalle det et rop om hjelp fra VG. I sin iver etter å tekkes det misfornøyde folket og stoppe opplagsnedgang, har avisa mistet alle hemninger. Avisa har fått Stortingets backbenchere som er villig til å gjøre og si hva som helst for å komme i avisa, til å stå fram og bruke ord som «rystet» og «sjokkert». Men Norge har et oljefond på 1700 milliarder kroner og et BNP som er like schwært. At en stortingsrepresentant bruker 800,- på en frisør er i denne sammenheng ikke verdt å bruke trykksverte på.

Frps framgang skyldes ganske enkelt at det norske folket ikke har klart overgangen fra den møkkete blå kjeledressen til den glinsende grilldressen..

Hva blir det neste mobben og VG slår ned på? Hvor liten kan en sak være før VG bestemmer seg for å kjøre den? Hva snakkes det om rundt alle gassgrillene, fylt til randen med grillpølser, folket er da ikke snobber heller? Er det de dyre kanapeene som blir fortært hver gang regjeringen har gjester? Er den dressen til Stoltenberg egentlig kjøpt på Dressmann? Og hvorfor flyr utenriks-minister Støre så mye? Trenger han å treffe så mange utlendinger? Er ikke Norge bra nok for ham? Og må regjeringen spise middag på Akershus Slott hver gang de skal feire? Tenk dere hvor store fyringsutgiftene må være i et slikt gammelt slott.

Særlig striden om regjeringens firmabilordning avslører til fulle hva som er det norske problemet. For det er ikke et stort samfunnsproblem at regjeringen hadde en gunstig firmabilordning. Problemet er at folket ser ikke lenger på regjeringen som sine representanter som skal koordinere fellesinteressene slik at de blir realisert. Det mistro folket har ikke lenger noen fellesinteresser. Folket er bare opptatt av sine egne interesser forkledd som de fire dydige V`er: Villa, Volvo, Vovvov og Viv. Frps framgang skyldes ganske enkelt at det norske folket ikke har klart overgangen fra den møkkete blå kjeledressen til den glinsende grilldressen.

Stilt overfor en aggressiv natur har det nøysomme norske folket gjennom generasjoner gjort sin plikt og deltatt til fellesskapets beste. Den oppvoksende generasjonen bare krever – uavhengig om det er rett eller ikke. Velstanden kom for fort og for voldsomt. Fol- ket hadde ikke opparbeidet mentale strukturer som gjør at det klarer å håndtere plutselig velstand. Det norske folket er blitt skamløse pøbler. En mobb som hvileløst jakter i gatene på alle som har ret-

Mon tro hva salige C. J. Hambro (1885-1964) hadde sagt om dagens VG-avsløringer fra norsk politikk? Foto: Jan Erik Grindheim

tigheter det selv ikke har, og på innvandrere som truer deres egne støtteordninger. Frp er ikke noe annet enn denne mobbens interesseorganisasjon.

Den rødgrønne regjeringen består kanskje ikke av de skarpeste knivene i skuffen, men deres anonymitet og manglende evne til å tukte den umedgjørlige norske menneskekroppen skyldes ikke inkompetanse. Den skyldes i all hovedsak grunnleggende strukturendringer i økonomien. Det som før var en avgrenset nasjonaløkonomi der keynesianerne i Finansdepartementet med stor nøyaktighet kunne måle effekter av økte investeringer, er nå en bitteliten økonomi i en mye større verdensøkonomi. Stilt overfor disse økonomiske strukturendringene avgir nasjonalstaten makt nedover til regionene og oppover til EU og andre overnasjonale styringsorganer. Nasjonen er spent mellom to ville hester, regionalisering og globalisering, og fortæres innenfra av markedet dag for dag. Som maktutrederne konkluderte: Den nasjonale makten fragmenteres og står i fare for å bli avmakt.

Det er ikke å forvente av en regjering som er vokst opp med å slå på bankebrett at de forvandles til nasjonale førere av Gerhardsens format over natten. Det er ingen bål av viljer som brenner blant regjeringsmedlemmene. Bare enkle sjeler fra middelklassen som gjør så godt de kan. Gi dem arbeidsro. I denne skjebnetid da den norske adhd-økonomien er uten kontroll, mens det norske samfunnet er inkontinent, må regjeringen foreløpig fredes. Glem ideologiene. De er døde. Men samfunnene trenger sterke styringskrefter mer enn noen gang.

I denne skjebnetid da den norske adhd-økonomien er uten kontroll, mens det norske samfunnet er inkontinent, må reg jeringen foreløpig fredes.

Demokratiet består av en grunnleggende motsetning. De som styrer skal være folkets tjener, men også lede det. De fleste partiene er populistiske værhøner som uten blygsel gjør seg til dørmatter for folket. Vi trenger en regjering som kan lede folket. Den rødgrønne regjeringen er foreløpig den eneste vi har.