Hjørdis og Karina steker blodpannekaker til publikum i installasjonen Joint Venture Hammerfest, Elin Andreassen og Vibeke Steinsholm 2005

 

Politikk er en måte å skape orden på, sa Aristoteles. Politikk er å ville, sa Oluf Palme. Politikk dreier seg om den skjønnsmessige fordelingen av goder og byrder, sier professor Jan Grund ved Handelshøyskolen BI i en ny bok om Sykehusledelse og helsepolitikk – dilemmaenes tyranni. Som vi har vært vitne til i Norge de siste månedene er dette skjønnet blitt vanskeligere å utøve ettersom de politiske prosessene blir stadig mer fragmentert i forhold til styringsnivåer og sektorer, og g jennom utviklingen av nye spesialiseringer og profesjoner som alle forbeholder seg retten til å påvirke den politiske utviklingen og forvaltningen av denne i egen retning. I denne utgaven av Stat & Styring kan du lese om aktualitetstemaene stat, styring og språk, om forholdet mellom forvaltning og forskning, om lønnsoppg jørene som egalitær sekterisme, forvaltningsreformer på regionalt nivå, EØS-avtalen som et fjerde forvaltningsnivå, Romanias ferd mot EU, og behovet for å frede reg jeringen og la den få litt arbeidsro.