INNLAND

Rederiskatteutvalget frykter ikke rederflukt

«Flertallet betviler ikke at den internasjonale mobiliteten er stor for sjøfartsvirksomhet, og at det er lett å flytte skip og skipseiende selskaper til andre land. Men dette innebærer også at det er lett å flytte skip tilbake til Norge. Selv om rederiene flytter ut, vil Norge fortsatt kjøpe sjøtransporttjenester» (NOU 2006:4, side 110).

Hver fjerde nordmann betaler svart

I en undersøkelse av vel 34 000 europeere i 17 land gjort av European Social Survey (ESS) (se om Descartesprisen nedenfor) i 2005, sier mer enn hver fjerde nordmann at hun eller han har betalt svart for varer eller tjenester for å slippe skatt og moms: 10 prosent har gjort det én gang og 18 prosent har gjort det flere ganger. Danskene topper statistikken med 36 prosent. Nordmenn befinner seg på sjetteplass, mens det er minst utbredt med svart arbeid i Sveits og Portugal. Det rapporterer NSD Nytt nr. 1/2006.

Utenriksdepartementet omorganiseres

På et allmøte for Utenriksdepartementets ansatte 22. mars 2006 la utenriksminister Jonas Gahr Støre sammen med utviklingsminister Erik Solheim frem forslag om en organisasjonsendring med etablering av åtte avdelinger: Europa og handel; Sikkerhet og nærområder; FN, fred og humanitære spørsmål; Regionale spørsmål og utvikling; Rettsavdeling; Profilering og protokoll; Kompetanse og ressurser; og Service og publikumsavdeling. Det opprettes også egen kommunikasjonsenhet for utenriksministeren og en analysestab for utviklingsministeren. «Strukturen skal stimulere til et klarere skille mellom strategisk og operativ ledelse», het det i pressemeldingen fra Utenriksdepartementet.

UTLAND

Descartesprisen samfunnsvitenskapelig prosjekt

EU-kommisjonens informasjonsmagasin for forskning og utvikling CORDIS kunne i januar i år melde at EUs pris for fremragende forskning Descartes, som ble opprettet i 2002, for første gang er gått til et samfunnsvitenskapelig prosjekt, European Social Survey (ESS). Prisen ble mottatt av professor Roger Jowell fra London City University på vegne av nettverket som inkluderer 21 EU land samt Island, Israel, Norge, Sveits, Tyrkia og Ukraina. I Norge er det Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste ved Universitetet i Bergen som er partner og på deres hjemmeside finnes mer informasjon om nettverket og ikke minst et utmerket gratis opplæringsprogram for høyere utdanning som heter ESS EduNet. Det kan lastes ned fra følgende adresse: http://essedunet.nsd.uib.no/opencms.war/opencms/ess/en/

Katolsk kardinal vil kommunisere

Kardinal Renato Raffaele Martino, som leder Vatikanets råd for rettferdighet og fred, har foreslått at undervisning i islam må inn i det italienske skoleverket. Riktignok utgjør muslimene i landet kun 1.8 prosent av befolkningen, men for Martino er det bare gjennom økt kunnskap at det kan oppnås dialog og forståelse mellom religiøse og kulturelle grupper i det italienske samfunnet. Den romerskkatolske kirke sier i en offisiell uttalelse at dette er et personlig forslag fra kardinalen, men det har startet en debatt rundt det som i dag oppfattes som en dialog uten gjensidighet. Det skriver Corriera della Sera 10. mars 2006.

USA endrer sikkerhetsstrategi

Iran er utpekt som USAs nye hovedfiende i National Security Strategy, som ble publisert 16. mars i år. Det var den første endringen i landets sikkerhetsstrategi siden invasjonen i Irak for tre år siden, og til tross for problemene amerikanerne har møtt akkurat der er det fremdeles transformasjonsdemokrati som skal være rettesnoren for USAs internasjonale engasjement. President Bush sier denne strategien skal være basert på to pilarer: å fremme frihet og å møte globale utfordringer gjennom demokratiske allianser. Men om nødvendig er USA også villig til å handle på egenhånd, sier utenriksminister Rice. Ved siden av Iran er Kina og Russland kommet spesielt i søkelyset på grunn av fortsatte brudd på menneskerettighetene og manglende demokratisering, mens de øvrige fiendtlige regimene er Burma, Cuba, Hviterussland, Nord-Korea, Syria og Zimbabwe (http://www.state. gov/r/pa/ei/wh/c7889.htm).