Gjermund Lanestad og Bendik Blygstad har vært programkoordinator og styremedlem for Norges forskningsråds Høykom-program og deler sine erfaringer fra dette ved å si at «økte krav til resultater i det offentlige omstillingsarbeidet g jør det i hvert fall nødvendig å se kritisk på hvor effektive våre vanlige verktøy og arbeidsmetoder er». Jan Erik Grindheim skriver om Roar Hagens bok Nyliberalisme og samfunnsvitenskapene (2006), hvor hypotesen er at økonomisk teori har et viktig fortrinn i begrepet om den rasjonelle aktør når det g jelder å forklare og forstå den moderne samfunnsutviklingen fremfor andre samfunnsvitenskapelig disipliner. Frem fra glemselen skal bli en fast spalte i Stat & Styring, og denne gang presenteres økonomen som første gang brukte begrepet velferdsstat i samfunnsvitenskapelig sammenheng, Adolph wagner. Før Erling Fossen for nyutdannede kandidater på jakt etter post rangerer Norges ti beste departementer siste kvartal. Litt løst og fast fra politikk og forvaltning blir til slutt fulgt opp med tall fra siste kvartal. God lesning!