ER DU FERDIGUTDANNET OG IKKE SÅ SMART AT DU FÅR JOBB I DET PRIVATE NÆRINGSLIVET? ELLER KANSKJE HAR DU EN UTDANNELSE SOM IKKE ER MARKEDSTILPASSET FOR Å SI DET SÅNN? FORTVIL IKKE, STAT & STYRING HJELPER DEG TIL Å VELGE RIKTIG DEPARTEMENT. I HVERT NUMMER VIL VI RANGERE DE TI BESTE DEPARTEMENTENE ELLER ANDRE OFFENTLIGE ETATER Å ARBEIDE I.

Kriteriene vi vektlegger er skjønnsbaserte, men kan delvis spores tilbake til en kombinasjon av

  • hvor dynamisk statsråden er

  • kvaliteten på embetsverket

  • historisk betydning

  • gjennomslag i budsjettforhandlinger

  • det sosiale miljøet

  • at alle i departementet har en klar forståelse av politikkfeltet sitt

1. Finansdepartementet

Så lenge politikken i vesentlig grad handler om budsjetter og budsjettbalanse vil Finansdepartementet alltid være departementet der politikken utformes. Embetsmannsverket her er så grunnsolid at uansett hva finansministeren finner på så er det stø kurs. Det er bare å se på den ekstreme forvandlingen som Kristin Halvorsen har gjennomgått. Det var i sin tid her langtidsprogrammene ble utformet og ingen departementer får realisert noe som helst uten at de først får gehør hos FD. Selv om jerntriangelet Sosialøkonomisk Institutt, Statistisk Sentralbyrå og Finansdepartementet ikke lenger er så bunnsolid, er det mer snakk om rust enn forvitring. Motto: Same procedure as every year Jens.

2. Utenriksdepartementet

Egentlig det mest spennende departementet. Karismatiske Støre håndplukker de dyktigste medarbeiderne til en historisk restrukturering. Globaliseringen der en hvilken som helst kristen magasinredaktør fra Indre Enfold kan skape globalt kaos har gjort gamle hierarkiske UD modent for historiens skraphaug. I hundre år har UD vært aktivt avventende. Nå kan alt skje. Muligens ryker også aspirantskolen. Mange departementer står overfor en historisk omstilling og UD er så heldig at de har en statsråd som kan lede de ansatte gjennom Rødehavet.

3. Kommunal- og regionaldepartementet

Under tvil havner KRD på tredjeplass. Departementet har historisk vært for folk med dialekt som er mer opptatt av å beholde bosettingsmønsteret enn full sysselsetting. Derfor er det alltid et toppa SP-lag som inntar KRD hver gang de er i regjering og som prøver å styre landet herfra. Men framveksten av et Regionenes Europa og den pågående regionreformen gjør KRD til et nøkkeldepartement i fornyelsen av Norge. Det er også her regjeringens storbypolitikk blir utformet. Motto: By og land, kvinne og mann

4. Forsvarsdepartementet

Departementet med de klart største driftsutgiftene. Merkelig nok står departementet grunnstøtt uansett hvilken skandale som rulles opp. Klarer å produsere tåkeuttalelser eller skjerme ministeren slik at departementet selv slipper unna anklager. Godt gjort. Står som UD overfor en historisk restrukturering som følge av endret trusselbilde. Ingen vet helt hvor omorganiseringen bort fra et defensivt invasjonsforsvar til fleksible og offensive intervensjonsstyrker som skal kunne settes inn overalt på kloden ender. Slåss forgjeves mot årlige barberinger på statsbudsjettet. Lider av en helt fersk ex-byrå-dsleder fra Bergen som statsråd, men superkarrieristen Espen Barth Eide er hanket inn som ekstra hardisk og den tidligere NUPI-forskeren er alltid oppdatert.

5. Samferdselsdepartementet

Departementet som bokstavelig talt bygger Norge. For folkevalgte

politikere i distriktene er den eneste våte drømmen å havne i samferdselskomiteen. Da drysser det firefeltere, tunneler, broer og jernbaneskinner i hodene deres. Departementet er fullt av visjonære ingeniører som hele tiden penetrerer fjellene enda hardere, bygger broene enda lengre og asfalterer stadig mer av Norge. Dette departementet er ikke for sarte miljøvernere. Motto: ”Save the earth” er byttet ut med ”Pave the earth”.

6. Justis- og politidepartementet

Jussen er minst like gammel som romerretten. Da det kongelige Fredriks universitet åpnet i Christiania i 1811 valgte alle duksene jussen. Etter krigen har Justisdepartementet vært en oppsamlingsplass for jurister som ikke har bra nok karakterer til å bli headhunta av de private advokatkontorene. Men Storbergets profilerte forgjenger, Odd Einar Dørum, har i mange år forsøkt å menneskeliggjøre den tørre jussen og departementet, og den sindige hedmarkingen Storberget fortsetter. Justisdepartementet er i ferd med å få et hjerte, man hører ikke lenger det monomane ropet om strengere straffer og mer penger til politiet.

PØLSE-BJARNE HAR VARSLET AT HAN VIL LEGGE SEG TETTERE OPP MOT FRP I INTEGRERINGSPOLITIKKEN FOR Å HINDRE VELGERFLUKT DEN VEIEN

7. Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Det er et lurt trekk å koble arbeid og integrering. Da får vi muligens en integreringspolitikk på rett spor. Man behøver ikke være marxist for å se sammenhengen mellom det å leve av sitt eget arbeid og det å bli integrert. Pølse-Bjarne har varslet at han vil legge seg tettere opp mot Frp i integreringspolitikken for å hindre velgerflukt den veien, men sysselsettingen er høy, arbeidsledigheten er rekordlav og ingen maser lenger om massive trygdeutbetalinger. Motto: Halve folket i arbeid.

8. Nærings- og handelsdepartementet

Transformasjonen fra en industripolitikk ovenfor en mer kompleks næringspolitikk er på langt nær fullført. De tidligere næringsministrene Gabrielsen og Brende fra Høyre prøvde egentlig å overflødig- gjøre departementet og tømme den næringspolitiske verktøykasse for verktøy og overlate næringspolitikken til finansministeren. Høyres viktigste næringspolitikk var jo som kjent lav rente. Departementet driver fremdeles og utarbeider en Helhetlig Innovasjons Plan (HIP). Den nåværende næringsminister Odd Eriksen er mest opptatt av smelteverkene i Årdal, at opplysningstjenesten 1881 ikke blir solgt og Gabrielsens fanesak; at det blir flere kvinner i styrerommene. Motto: Mer skrot i verktøykassa.

9. Kunnskapsdepartementet

Er det departementet som har fått lide mest som følge av regimeskiftet. Duksen Clemet som alltid var på jobb, leste alle dokumenter og ga raske og tydelige tilbakemeldinger er erstattet av den myke fuksen Djupedal som insisterer på å gå fra jobb 15.30 for å være sammen med familien. Djupedal lider av kunnskapsforakt og det som var klare kommandolinjer er nå helt smuldret opp. Det hjelper heller ikke at departementets politikkfelt er utvidet til å gjelde også barn og unge. Departementet er blitt en SV-bastard uten retning. Det hjelper heller ikke at den innfule sogningen Rolf Reikvam følger seg forbigått som minister og bruker mye tid på å stikke kjepper i hjulene på sin partikollega. Motto: Dårlig i realfag? Send en sms til vennene dine da vel.

10. Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Gjøkungen i departementsstrukturen. Egentlig ble departementet spesialsydd av Jagland til sin gode venn Terje Rød Larsen som skulle bygge det norske huset. Lider også under den historiske tabben da Jagland utnevnte Bendik Rugaas som minister bare fordi han forbyttet Rugaas med Erik Rudeng. Under Bondevik 1 holdt scenarieforskerne til her og fikk tumle seg med Norge 2030 – et prisbelønt scenarieprosjekt. Nå er de redusert til et slags sekretariat for de andre departementene og får i tillegg lov til å tumle litt på nettet for å lage elektroniske løsninger. Motto: Med eNorge skal landet bygges.