«Skjult agenda», Lars Elling 1997

Den europeiske union sliter med nasjonalisme og territoriell proteksjonisme, den norske stat med regionalisme og funksjonell proteksjonisme. Statsviter Sjur Holsen skriver om hvordan flyttingen av statlige tilsyn ut av Oslo kanskje var den forrige reg jeringens mest fremsynte politiske tiltak, og hvordan dette kan bli et ledd i en desentralisering av makt som vil kunne demme opp mot en tiltagende maktkorrumpering i det sentrale politiske Norge. Forsker ved NIBR, Leif Arne Heløe, spør hva statens rolle blir dersom den sittende reg jeringens regionalpolitiske planer blir satt ut i livet. «Something is rotten in the Union of Europe» mener redaktør Jan Erik Grindheim om den tiltagende nasjonale proteksjonismen og skepsisen til det indre marked i EU. Mens professor Christopher Lord fra University of Reading/Universitetet i Bergen arbeider med en demokratisk revisjon av det europeiske politiske styringssystemet og EU som politisk prosjekt. Med utgangspunkt i Sofia skriver Roland Grindheim om Bulgarias lange ferd mot Europa. Lyskesparket, en aktualitetskommentar fra Erling Fossen som vil dukke opp i hvert nummer av Stat & Styring, er denne gangen viet Omdømmeutvalgets rapport «Norge – nyskapende, i samspill med naturen».