Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Stat & Styring
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Stat & Styring fokuserer på aktuelle problemstillinger innen offentlig sektor, og er faglig og partipolitisk uavhengig.

Skriv for oss! Stat & Styring vil gjerne ha bidrag fra engasjerte skribenter som har bakgrunn fra offentlig forvaltning, forskning/utdanning, konsulentbransjen eller journalistikk. Hos oss kan du være grundigere enn andre steder, og her møter du et spesielt interessert publikum.

Vi mottar gjerne faglige og journalistiske artikler, kommentarer og analyser. Tema: alt som foregår i offentlig sektor. Honorar etter avtale. Kontakt: redaksjonen@statogstyring.no

Tidsskriftet utgis i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som også støtter utgivelsen økonomisk.

Stat & Styring retter seg mot ansatte i statlig, regional og kommunal sektor, mot politikere og utdannings- og forskningsmiljøer, samt media og konsulentvirksomheter.

Stat & Styring kommer ut fire ganger årlig, og mottar hovedsakelig bidrag på norsk, men vil også kunne ta imot særlig relevante bidrag på svensk og dansk.

Tidsskriftet har en egen hjemmeside, www.statogstyring.no. Her publiseres regelmessig artikler og kommentarer, og du vil finne en kalender med oversikt over relevante konferanser og evenementer. Følg også Stat & Styring på Twitter.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Norart
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
Ansvarlig redaktør
Arild Aspøy


Redaksjonsråd
Kristoffer Kolltveit, førsteamanuensis ved OsloMet - storbyuniversitetet
Petter Skarheim, departementsråd i Kunnskapsdepartementet
Carlo Thomsen, fagdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Hilde Nakken, divisjonsdirektør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Dag Stokland, Agenda Kaupang  A/S

 

Kontakt
E-post: redaksjonen@statogstyring.no
Bøker for anmeldelse: Arild Aspøy, Ullevålsveien 53 B, 0171 Oslo
Stat & Styring er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen «grønn» åpen tilgang (open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfattere å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), og etter at artikkelen er publisert (uten forsinkelse).

Forlaget oppfordrer forfattere til å ta vare på den endelige versjonen av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til versjonen som publiseres på Idunn. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, Idunn.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering.
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering. 

Tips oss!

Vi tar gjerne imot gode forslag til artikler.Vi dekker de fleste temaer som handler om organisering, styring og reformer i offentlig forvaltning.

Har du en problemstilling som vil være interessant for mange av våre lesere?  Eller noe du er engasjert i? Kontakt oss på mail redaksjonen@statogstyring.no

 
 

Velkommen som skribent

Stat & Styring er svært takknemlig for at fagfolk og mennesker med spesiell innsikt vil bidra til det viktigste tidsskriftet for forvaltning og politikk i Norge. Vi tar gjerne i mot bidrag fra lesere og publikum,fra ledere og fagfolk i forvaltningen, fra forskere og andre eksperter, fra politikere og aktivister, og fra konsulentmiljøer og interesseorganisasjoner.

Det er en fordel å formulere et forslag til artikkel i et par avsnitt eller punkter før en eventuell artikkel sendes inn. Vanligvis tar vi stilling til slike forslag i løpet av et par dager.

Frister for innsending av forslag til tidsskriftet er 15. februar, 15 mai, 15. august, 15. november.  Selve artiklene bør være ferdigskrevet i løpet av de påfølgende 5 ukene.

Vi vil helst ha artikler som har en lengde på 17000 tegn med mellomrom. Dette tilsvarer 4 sider i tidsskriftet. I spesielle tilfeller kan vi også aksepere artikler som er 25000 tegn, eller 8000 tegn.

 
 

Råd og retningslinjer for forfattere

Vi behandler artiklene vi får fra bidragsytere med stor respekt, og legger vekt på et tett samarbeid med forfatteren når vi bearbeider artikkelen etter at den er akseptert hos oss. Noen av de betingelsene vi arbeider under er:
 • Ved innlevering godtar artikkelforfatteren at rettighetene til slik publisering overdras til Stat & Styring. Forfatteren beholder likevel visse rettigheter til selvpublisering av sitt eget manus. Les mer om dette her: Publiseringsrettigheter
 • Når vi er enige med artikkelforfatteren om at artikkelen skal bearbeides med henblikk på publisering, forutsetter vi at artikkelen ikke sendes til andre redaksjoner eller publiseres andre steder av forfatteren selv.
 • Så langt som mulig vil redaksjonen samkjøre endringer i artikkelen med forfatteren, men redaksjonen forbeholder seg retten å forkorte eller utheve tekst, og formulere titler og ingress. Vi kan eventuelt også gjøre andre redigeringer som er nødvendig for å fremheve artikkelens intensjoner.
 • Når vi har godtatt en artikkel vil den bli publisert i det trykte tidsskriftet, på tidsskriftdatabasen idunn.no, og eventuelt i utdrag på nettsidene statogstyring.no.
 • Hvis artikkelen etter godkjenning ikke kan brukes av redaksjonelle eller tekniske grunner, skal artikkelforfatteren få beskjed om dette så raskt som mulig.
 • Hvis artikkelen leveres etter deadline eller er vesentlig annerledes enn det som er avtalt, kan redaktøren velge å ikke publisere artikkelen, og/eller endre honoraret for den.
 
 

Råd og tips ved skriving av artikler:

Stat & Styrings lesere er hovedsakelig ledere og fagfolk i forvaltningen, akademikere, politikere, og journalister. Artiklene i Stat & Styring skal kunne formidle faglig stoff mot et publikum som har interesse for, men ikke nødvendigvis er spesialister i det emnet du skriver om.

Begynn artikkelen med tre setninger som inneholder det viktigste du vil ha sagt. Hva er hovedpoenget ditt?  Tenk på en artikkel som en historie med begynnelse, et midtparti og en avslutning. Bruk heller lengre tid på færre poenger, enn liten tid på mange poenger. Ta bare med det som er viktig for helheten i artikkelen.

Les Språkrådets Vær klar plakat eller bruk dette utdraget:
 • Lag en tydelig struktur, og del teksten inn i avsnitt.
 • Pass på at setningene i hvert avsnitt henger sammen, slik at avsnittet utgjør en meningshelhet.
 • Begrens bruken av passiv. Fortell helst hvem som gjør hva.
 • Unngå substantivtunge formuleringer. Skriv heller «endre» enn «foreta endringer».
 • Unngå kompliserte setninger med mange innskudd.
Stil og formatering: Ikke skriv kildehenvisninger inne i teksten i form av parenteser (Christensen 2009).  Kilder kan skrives som sluttnoter, eller som en ren referanseliste. I referanser og kildelister skal bare tittelen på bøker, artikler eller andre skriftlige kilder skrives i kursiv. Mellomtitler må være på maks 45 tegn med mellomrom (ca. en halv linje)

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon