Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikkInstitutt for samfunnsforskning

I 2015 var det 100 år siden de såkalte Castbergske barnelovene ble vedtatt. Hensikten med denne artikkelen er å gjennomgå utviklingen fra 1915 til 2015 med vekt på konfliktdimensjoner, verdier og vurderinger i ulike perioder. Hva sto på spill da de første spede ordningene for ugifte mødre ble etablert i 1915, og hvordan har dette endret seg gjennom 100 år? Hva – om noe – taler for at vi fortsatt trenger et eget sett av ordninger for enslige foreldre i 2015? Det første spørsmålet belyses gjennom en historisk gjennomgang av ordningene, det siste gjennom en diskusjon av moderne familiepolitikk og familiemønstre, med et særlig blikk på utfordringene i minoritetsfamilier.

Nøkkelord: enslige foreldre, familiepolitikk, sosialhistorie, fattigdom, integrering

From Castberg to Solberg: The rise and fall of lone parents in Norwegian social policy

100 years ago in 2015, the Castbergian Children Acts were passed. The Acts secured a minimum of social security for unmarried mothers and their children, and are often seen as the starting point for modern Norwegian family policies. The aim of this article is to review the development of welfare benefits for single mothers (later: single parents) between 1915 and 2015, emphasizing the changing conflict dimensions over time. What were the main concerns when the first arrangements for unmarried mothers were established, and how has this changed over 100 years? What, if anything, indicates that we still need a separate set of benefits for lone parents in 2015? The first question is illuminated through a historical review, the second through a discussion of modern family policies and family patterns, with an emphasis on the challenges faced by immigrant families.

Key words: lone parents, family policies, social history, poverty, inclusion

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon