Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kreative aktører i det rettslige spill – et rettssosiologisk perspektiv på Kampanjen Mot Verneplikt

Karlstads Universitet/University of Wollongong

«Kampanjen Mot Verneplikt» var en liten gruppe av såkalte totalnektere som på 1980-tallet var pådrivere for en endring av den norske militærnekterloven. Gjennom en kombinasjon av spektakulære aksjoner og sitt rettslige arbeid, skapte gruppen så mye oppmerksomhet om sin sak at embetsmennene i Justisdepartementet til slutt fremmet forslag om lovendring uten at en eneste politiker var pådriver i arbeidet. Med utgangspunkt i rettssosiologisk teori om legalstrategier og en relasjonell forståelse av forholdet mellom retten og sosiale bevegelsers påvirkningsmuligheter, undersøker artikkelen hvordan dette var mulig. Erfaringene fra «Kampanjen Mot Verneplikt» viser hvordan sosiale bevegelsers suksess ikke nødvendigvis avhenger av strukturelle forhold, og at et aktørperspektiv er viktigere i dette tilfellet. En liten gruppe kunne gjennom sin egen handlingskraft, initiativ og kreativitet vinne frem med kravene sine.

Nøkkelord: Kampanjen Mot Verneplikt, sosiale bevegelser, totalnekting, aktørperspektiv, lovendring

Creative actors in the judiciary game – on the Norwegian campaign against conscription from a sociology of law perspective

«Kampanjen Mot Verneplikt» (The Campaign Against Conscription) was a small group of so-called total resisters who during the 1980s were campaigning for a change in the Norwegian law on conscientious objection. By combining spectacular actions and legal work, the group created so much attention, that the civil servants in the department of justice in the end proposed a legislative change without a single politician being involved in the work. The article investigates how this was possible, by combing sociology of law theory regarding legal strategies with a relational understanding of social movements’ possibility to create change. The experiences of «Kampanjen Mot Verneplikt» show that social movements’ success do not necessarily depend on structural conditions, and that an agency oriented perspective is more important in this case. Through its own initiative, creativity and agency, a small group could have their demands met.

Keywords: Kampanjen Mot Verneplikt, social movements, total resistance, agency, law change
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon