Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kvinner og klær - En fenomenologisk analyse av hvordan russiske kvinner «kler seg» for å passe inn på et nordnorsk sted

UiT Norges arktiske universitet

Denne artikkelen handler om russiske kvinner som har flyttet til en liten by i Nord-Norge. Artikkelen utforsker hvordan kvinner (re)orienterer seg på sitt nye hjemsted, og undersøker hva de artikulerer som særlige utfordringer i denne forbindelse. Et sentralt tema for kvinnene var endringer i klespraksiser og tolkninger av disse. Deres historier om klær og feminitet er brukt som en tilnærming til å forstå hva migranter gjør for å «passe inn» og «høre til» etter å ha bosatt seg i et nytt lokalsamfunn. Studien er fenomenologisk innrettet, og forstår klespraksiser som relasjonelle, nedfelte og subtile. Artikkelens bidrag handler ikke om klespraksis som identitetsmarkør som sådan, men viser hvordan klespraksiser tolkes og benyttes på stedsrelaterte måter. Analysene viser derigjennom hvordan klespraksiser og forståelser av disse i seg selv utgjør en kilde til informasjon om stedlige normer.

Stikkord: Russiske kvinner, migrasjon, klespraksiser, (re)orientering, kropp, mobilitet

A phenomenological analysis of how Russian women in Northern Norway dress in order to «fit in”

This article is about Russian women who have migrated to a small town in northern Norway. It explores how the women (re)orient themselves into their new home place, and examines what they articulate as particular challenges in this regard. A central theme to the women was (changes in) their own clothing practices and interpretations thereof. Their stories about clothes and relationships between femininity and different clothing styles are therefore used as an intake to understand processes of embodiment and of what migrants do to «fit in» and «belong» when having settled in a new community. The study is phenomenological, and understands clothing practices as relational, embodied and sensual. The analysis shows that clothes and clothing practices both can restrict and enable physical and social mobility. The article thus contributes to a broader understanding of how transformation processes that can take place after having migrated and settled in a new place, may have both individual and spatial dimensions.

Keywords: Russian women, migration, clothing-practices, (re)orientations, body
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon