Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kumulativ diskriminering

Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning

I denne artikkelen diskuterer vi relevansen av begrepet kumulativ diskriminering for å forstå de langsiktige konsekvensene av etnisk diskriminering i det norske samfunnet. Begrepet sikter til hvordan diskriminering kan gå «i arv» over generasjoner, også i fraværet av direkte diskriminering. I drøftingen bygger vi på en metastudie av forskning om diskriminering av samer, nasjonale minoriteter og nyere innvandrergrupper i Norge, og vi diskuterer på hvilke måter begrepet kan gi ny innsikt til et fragmentert forskningsfelt. Vi konkluderer med at kumulativ diskriminering er et relevant begrep for å forstå situasjonen for samer og nasjonale minoriteter, om enn på forskjellige måter for ulike grupper, mens begrepets relevans for innvandrere og deres etterkommere er et mer åpent spørsmål som avhenger av de langsiktige inkorporasjonsmønstre blant etterkommerne i norsk arbeids- og samfunnsliv.

Nøkkelord: Diskriminering, innvandring, etniske minoriteter, nasjonale minoriteter, samer

Cumulative discrimination

In this article we discuss the relevance of the concept of cumulative discrimination to understand the long term consequences of ethnic discrimination in Norwegian society. The term refers to how discrimination may cumulate across spheres and generations even in the absence of direct discrimination. Drawing on a meta-study of research on discrimination against the indigenous Sami people, national minorities and more recent immigrants and their descendants in Norway, we discuss whether the concept can provide new insights into a fragmented research field. We conclude that cumulative discrimination is a relevant concept for understanding the situation of the Sami people and national minorities, albeit in different ways for different groups, while the term’s relevance to the situation for immigrants and their descendants is a more open question that depends on the long-term patterns of incorporation among the second generation in Norwegian working and social life.

Keywords: Discrimination, immigration, ethnic minorities, national minorities, indigenous Sami people
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon