Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Delt bosted for barna etter samlivsbrudd – en praksis for folk flest?

Institutt for samfunnsforskning

Statistisk sentralbyrå

Pensjonert forsker

Institutt for samfunnsforskning

Foreldre som bor hver for seg har oftere enn før delt bosted for barna. Dette reflekterer en mer aktiv farspraksis generelt, men det er likevel en viss bekymring blant forskere og andre for om ordningen oftere velges av foreldre med store konflikter, små barn og små sosioøkonomiske ressurser. Basert på analyser av to norske spørreundersøkelser fra 2004 og 2012, finner vi at delt bosted har økt både blant foreldre med høyt og lavt konfliktnivå, foreldre med små og store barn og foreldre med små og store sosioøkonomiske ressurser. De fleste er fornøyde med ordningen og mener de samarbeider bra, men det er klart behov for mer kunnskap om barnas perspektiv.

Nøkkelord: Delt bosted, foreldre og barn, samlivsoppløsning, skilsmisse.

Shared residence among parents living apart – a practice for all?

Shared residence, where children divide their time between parents after union dissolution, is becoming more common in several countries. This probably reflects more active fathering practices, but still, researchers and others worry that this arrangement is increasingly being used by parents with high levels of conflicts, with very young children and with limited economic resources. Using two Norwegian surveys from 2004 and 2012, we find that shared residence became more common among parents with high and low levels of conflicts, parents with younger and older children and among parents in all socioeconomic groups. Most parents are satisfied with this arrangement, but more knowledge about the children’s perspective is obviously needed.

Keywords: Shared residence, parents and children, parental union dissolution, divorce.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon