Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kafépupp

I denne artikkelen benytter jeg en studie av amming i det offentlige rom for å kunne si noe om den generelle holdningen til amming blant norske ammende mødre ut fra et fenomenologisk-interaksjonistisk perspektiv. Analysen bygger på intervjuer og observasjon av foreldre med barn på kafé, samt skriftlige historier om den første offentlige ammingen der begrepet «kafépupp» blir aktualisert. Kafépuppen er den puppen man kan observere når en mor ammer sitt barn offentlig. I analysen finner jeg at legitimiteten til den offentlige ammingen er betydelig, men hvor terskler for dette formes i sosiale situasjoner hvor «det ammes». Kafépuppen er dessuten forbeholdt de minste barna, som for eksempel ikke kan gå selv. Artikkelen viser generelt hvordan en mer detaljert analyse av offentlig interaksjon – og opplevelse av dette – kan gi innblikk i hvordan normer dannes i samfunnet.

Nøkkelord: interaksjonisme, offentlig amming, terskelteori, normer

Café boob

In this article I examine attitudes towards breastfeeding in public among Norwegian breastfeeding mothers, based on a study of breastfeeding in public space, in a phenomenological interactionist perspective. The analysis is built on interviews and observations of parents with their child at cafés, as well as stories written by mothers about their first experience with public breastfeeding. I introduce the concept «cafe boob», which is the breast you can observe when a mother is breastfeeding her child in public. I find that public breastfeeding by far is legitimated, but there are thresholds for this, formed by the social situations where breastfeeding occurs. The café boob is also reserved for the youngest children, e.g. children that not yet have learned to walk. The article shows in general how detailed analysis of public interaction, and the experience of this, can give insight to how norms are created in society.

Keywords: interactionism, public breastfeeding, threshold models, norms
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon