Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Generalisering og bruken av analytiske kategorier i kvalitativ forskning

Institutt for samfunnsforskning

Spørsmålet om hvorvidt – og eventuelt hvordan – det er mulig å generalisere i kvalitativ samfunnsforskning, er gjenstand for opphetet debatt. I praksis generaliserer kvalitative forskere gjerne, men ofte uten å være eksplisitte på grunnlaget for generaliseringene. Denne artikkelen ser på debatten om generalisering i kvalitativ forskning og løfter frem et aspekt ved generalisering som sjelden tematiseres, nemlig hvilke konsekvenser kategoriene vi bruker kan ha for generalisering. Artikkelen diskuterer bruken av «standardkategorier» som analytiske kategorier for å forstå og analysere caser, med etnisitet som eksempel, og peker på hvordan vår bruk av analytiske kategorier kan utfordre mulighetene til robuste generaliseringer fra kvalitative studier.

Nøkkelord: generalisering, kvalitativ metode, kategorier, etnisitet

Generalisations and the use of analytical categories in qualitative research

The question of whether, and how, it is possible to generalise in qualitative social research is a topic of heated debate. In practice, qualitative researchers make generalisations, but often without being explicit about the grounds for doing so. This article looks at the debates on generalisation in qualitative research, and highlights an aspect of generalisation that is seldom addressed, namely the consequences of our use of categories. The article discusses the use of «standard categories» as analytical categories to understand and analyse cases, using ethnicity as an example, and points to how our use of analytical categories can challenge the robustness of generalisations from qualitative studies.

Keywords: generalisation, qualitative methods, categories, ethnicity
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon