Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Meningsløs terror og meningsfylt fellesskap: Stoltenbergs taler etter 22. juli

Universitetet i Oslo

I den kaotiske tiden etter terrorangrepene 22. juli 2011 var daværende statsminister Jens Stoltenberg en sentral offentlig skikkelse. I sine taler uttrykte han den sorg og fortvilelse mange opplevde, samtidig som han ga et budskap om mer åpenhet og demokrati som vakte gjenklang i befolkningen. Ved å studere Stoltenbergs taler fra den første måneden etter terrorangrepene, i lys av kultursosiologi og fenomenologi, forsøker jeg å forstå den paradoksale kombinasjonen av fortvilelse og fellesskap som preget denne tiden. Analysen viser at Stoltenberg benytter bestemte metaforer og narrativer på en måte som gjør at han kan tale om eksistensielle temaer knyttet til virkelighet, språk og tid. Dermed kan han skildre en fryktelig og uvirkelige terror, men samtidig beskrive en håpefull og meningsfull fremtid for fellesskapet.

Nøkkelord: Terror, 22. juli, kulturelle traumer, fenomenologi, kultursosiologi

Meaningless terror and meaningful community: The speeches of Stoltenberg after 22 July 2011

In the chaotic period after the terrorist attacks July 22, 2011, Prime Minister Jens Stoltenberg was an important public figure. In his speeches, he gave word to the grief and despair felt by many, while at the same time emphasizing openness and democracy in a way which was well received by the Norwegian people. By analyzing Stoltenberg speeches from the first month after the terrorist attacks, from the vantage point of Cultural Sociology and Phenomenology, I try to understand the paradoxical combination of despair and community that characterized this period.

Keywords: Terror, July 22, Cultural Trauma, Phenomenology, Cultural Sociology
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon