Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Interseksjonalitet i praksis: Utfordringer med å anvende et interseksjonalitetsperspektiv i empirisk forskning

Institutt for samfunnsforskning

  • Side: 329-351
  • Publisert på Idunn: 2014-12-03
  • Publisert: 2014-12-03

Interseksjonalitet er betraktet både som et akademisk motefenomen og som en radikal forståelse av sosial ulikhet i sosiologien. I denne artikkelen skal jeg undersøke hvilke utfordringer det knytter seg til å bruke et interseksjonalitetsperspektiv i empirisk forskning. Med utgangspunkt i tidligere forskning argumenterer jeg for at en utfordring med perspektivet er at en betydelig del av arbeidene ikke er forankret i empiriske data. Videre kjennetegnes de empiriske arbeidene av at de ikke undersøker betydningen av interseksjonalitet på ulike nivåer. Få adresserer interseksjonalitet gjennom å undersøke hvordan ulikhet virker gjennom representasjoner, identifikasjoner og strukturer. Gjennom å vise hvordan sosiologer kan undersøke betydningen av interseksjonalitet på ulike nivåer i et datamateriale, bidrar denne artikkelen til den voksende litteraturen om interseksjonalitet.

Nøkkelord: Interseksjonalitet, empirisk forskning, flernivå-analyse

Intersectionality in practice: Challenges in Applying an Intersectional Perspective in Empirical Research

Intersectionality is both understood as an academic buzzword and a radical understanding of social inequality. In this article I examine the challenges in applying an intersectional perspective in empirical research. Based on previous research, I argue that a significant part of the literature is not grounded in empirical research. Furthermore, much of the empirical research has conceived identities, representations and structures as mutual exclusive categories. This article contributes to the growing literature on intersectionality by proposing an analytical framing which attends to different levels of analysis.

Keywords: intersectionality, empirical research, multi-level analysis
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon