Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 329-351)
av Julia Orupabo
SammendragEngelsk sammendrag

Interseksjonalitet er betraktet både som et akademisk motefenomen og som en radikal forståelse av sosial ulikhet i sosiologien. I denne artikkelen skal jeg undersøke hvilke utfordringer det knytter seg til å bruke et interseksjonalitetsperspektiv i empirisk forskning. Med utgangspunkt i tidligere forskning argumenterer jeg for at en utfordring med perspektivet er at en betydelig del av arbeidene ikke er forankret i empiriske data. Videre kjennetegnes de empiriske arbeidene av at de ikke undersøker betydningen av interseksjonalitet på ulike nivåer. Få adresserer interseksjonalitet gjennom å undersøke hvordan ulikhet virker gjennom representasjoner, identifikasjoner og strukturer. Gjennom å vise hvordan sosiologer kan undersøke betydningen av interseksjonalitet på ulike nivåer i et datamateriale, bidrar denne artikkelen til den voksende litteraturen om interseksjonalitet.

Nøkkelord: Interseksjonalitet, empirisk forskning, flernivå-analyse

Intersectionality in practice: Challenges in Applying an Intersectional Perspective in Empirical Research

Intersectionality is both understood as an academic buzzword and a radical understanding of social inequality. In this article I examine the challenges in applying an intersectional perspective in empirical research. Based on previous research, I argue that a significant part of the literature is not grounded in empirical research. Furthermore, much of the empirical research has conceived identities, representations and structures as mutual exclusive categories. This article contributes to the growing literature on intersectionality by proposing an analytical framing which attends to different levels of analysis.

Vitenskapelig publikasjon
(side 352-382)
av Gunn Elisabeth Birkelund, Jon Rogstad, Kristian Heggebø, Tove Mogstad Aspøy & Heidi Fischer Bjelland
SammendragEngelsk sammendrag

Ved hjelp av randomiserte felteksperiment undersøkes utbredelsen av diskriminering i arbeidsmarkedet i fire byer: Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Felteksperimentene er basert på likelydende jobbsøknader med typisk pakistansk og typisk norsk navn, og responsen fra arbeidsgiverne dokumenterer systematisk forskjellsbehandling i favør av søkere med norsk navn, men forskjellene er mindre enn en tidligere norsk studie fant. I motsetning til vår utgangshypotese fant vi noe mindre diskriminering i Stavanger, Bergen og Trondheim enn i Oslo, men forskjellen er relativt liten og ikke statistisk signifikant.

Nøkkelord: Diskriminering, arbeidsmarked, felteksperiment, minoriteter

Discrimination in the labor market Results from randomized field-experiments in Oslo, Stavanger, Bergen and Trondheim

Building on randomized field-experiments in the Norwegian labor market this study documents the prevalence of discrimination in four Norwegian cities: Oslo, Stavanger, Bergen and Trondheim. Using a typical Pakistani name and a typical Norwegian name we have sent identical job applications to publically advertised jobs, and the call-backs from the employers’ reveal systematic discrimination in favor of the applicants with Norwegian name, yet the overall level of discrimination is lower than found in a previous study. Contrary to our expectations, we found less discrimination in the cities outside Oslo, yet the differences are small and not statistically significant.

Kommentar
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon