Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Høgt og lågt i Stortinget og departementa - Kulturbruk og kulturorientering hjå dei norske politisk-administrative elitane

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Basert på ei surveyundersøking gjort i 2010 av medlemer av Stortinget og administrative og politiske leiarar i departementa, presenterer artikkelen ei kartlegging av skilja i desse sin bruk av spesifikke kulturinstitusjonar og haldning til ulike kulturprodukt, og drøftar korleis dette heng saman med elitefraksjonane si sosiale rekruttering, politiske plassering og meir overordna syn på kultur og kulturpolitikk. Både i institusjonsbruk og kulturell smak vert det ved hjelp av korrespondanseanalyse identifisert eit hovudskilje mellom 1) ei orientering mot populærkultur kontra smalare kultur og tradisjonell elitekultur og 2) mot tradisjonsorienterte kontra moderne kulturuttrykk og -utøvarar. Desse skiljelinene er i tråd med kjende mønster om samanhengar mellom sosial klasse og kulturbruk, og attspeglar seg òg i respondentane sitt kulturpolitiske syn, spesielt i synet på staten og marknadens rolle i kulturlivet og tilslutning til ulike grader av kulturpopulisme.

Nøkkelord: Bourdieu, Stortinget, politiske elitar, kulturelle distinksjonar, kulturpolitikk

High and low in Parliament and ministries. Cultural use and cultural orientation in the Norwegian political-administrative elites

In this article, we use data from a web survey in 2010 of members of the Norwegian Parliament, along with administrative and political leaders in the ministries, to map the differences in their use of cultural institutions and their preferences for various types of culture. We discuss how these are linked to differences in social background, political affiliation and elite fraction, as well as their views on aesthetics and cultural policy. Both analyses identify a main division in regard to popular/mainstream culture and the age of these art forms and artists. The differences correspond to well-known social and political cleavages in the use of culture, and the respondents’ views on the value of moral and political elements in culture, cultural populism and the role of the market in cultural policy.

Keywords: Bourdieu, Parliament, political elites, cultural distinctions, cultural policy, Norway
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon