Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fortellinger om livet uten arbeid

Universitetet i Oslo

Follo Futura AS

Med utgangspunkt i dybdeintervjuer med norske arbeidsledige, analyseres narrativer om livet uten arbeid, om årsaker, arbeidsledige selv og arbeidets verdi. To hovednarrativer peker seg ut. I det første – arbeidsnarrativet – snakkes arbeidsledigheten om som uforskyldt og tung å håndtere, den arbeidsledige inntar hovedsakelig en offerposisjon, og arbeidet tillegges stor verdi. I det andre – individualiseringsnarrativet – fremstår arbeidsledigheten som selvvalgt, i alle fall som mer attraktiv enn en jobb man ikke vil ha, den arbeidsledige forteller om relativt stor kontroll over livet, og det stilles krav til arbeidet. Sistnevnte narrativ, som preges av svak ansvarsfølelse overfor fellesskapet har – til tross for friske medieoppslag – vært lite studert.

Nøkkelord: narrativer, fortellinger, arbeidsledighet, NAV, naving, velferdsstat

Narratives about life without work

Based on in-depth interviews with Norwegians who are unemployed, the authors of this article analyse narratives about life without work. Causes, subject positions and the value of work are cental themes. Two main narratives are discussed. In the first – the work narrative – unemployment is seen as involuntary, with the unemployed positioning themselves as victims, and work is regarded as valuable. In the second – the individualization narrative – unemployment is seen as more or less through choice. The unemployed talk about life as something that they largely control and they have high expectations toward work. This latter narrative, which is characterized by weak feelings of responsibility toward society, has not been studied very much, despite intense discussion in the media.

Keywords: narratives, stories, individualization, unemployment, subject positions, welfare society
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon