Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Nyliberalisme, finanskrise og håndtering av risiko: En vurdering av reformtiltak i finansreguleringen

Høgskolen i Vestfold

  • Side: 120-145
  • Publisert på Idunn: 2014-05-28
  • Publisert: 2014-05-28

I artikkelen analyseres foreslåtte og vedtatte reformer i finansreguleringen etter finanskrisen, med utgangspunkt i ulike karakteristikker av nyliberalismen som økonomisk-politisk system, samt ulike forståelser av risiko. Det argumenteres for at det reguleringsregimet som var etablert innen finanssektoren før finanskrisen i 2008 kan betraktes som en kjerne i nyliberal økonomisk politikk, og at det synet på risiko som kommer til uttrykk i denne reguleringen er en spesifikk manifestasjon av en nyliberal tro på markedet; markedet som en mekanisme for å beregne og håndtere risiko. I analysen av reformtiltakene etter krisen argumenteres det for at disse hovedsakelig består av forsiktige justeringer av tidligere regulering med hensyn til denne risikoforståelsen og markedstroen.

Nøkkelord: F inansregulering, finanskrise, nyliberalisme, risiko

Neoliberalism, the financial crises and risk management: An analysis of reforms in financial regulation

Financial regulatory reforms in the aftermath of the financial crises of 2008 are analysed in this article using a typology of neoliberalism as an economic–political system and different notions of risk. It is argued that the regulatory framework established before the crisis can be seen as a core of neoliberal economic policy, and that the prevailing view of risk within this regulatory framework was a specific manifestation of the neoliberal faith in the market – the market as a mechanism for calculating and managing risk. In the analysis of the reforms, it is argued that these are characterised mainly by modest adjustments or «fine-tuning» of the established framework, and represent a continuation of the prevailing view of risk.

Keywords: Financial regulation, financial crisis, neoliberalism, risk
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon