Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Jakten på en foreldreskapskontrakt: betydningen av arbeidsvilkår for fruktbarhetsoverveielser

Universitetet i Oslo

  • Side: 178-198
  • Publisert på Idunn: 2014-05-28
  • Publisert: 2014-05-28

Det finnes få studier om betydningen arbeidsvilkår har for overveielser om å få barn, og om forskjeller i arbeidsvilkår gir ulike utfordringer for å kombinere arbeid og omsorg. Denne artikkelen undersøker unge voksnes vurdering av hva som er gode arbeidsvilkår i prosessen med å få barn, og om folk gjør tilpasninger i sitt arbeidsforhold før/etter at de har blitt foreldre. Hvilke arbeidsvilkår trengs når man skal ha barn, og hvilke strategier tar folk i bruk for å skaffe seg det? Analysen bygger på 90 kvalitative intervjuer av kvinner og menn, med og uten barn, med yrker i arbeiderklassen og øvre middelklasse. Studien viser at problemer knyttet til foreldres arbeidsvilkår er avhengig av klasse og varierer med kjønn. Uavhengig av klasse er det kvinner som i størst grad tilpasser sine arbeidsvilkår, ved å skifte jobb eller endre stilling. Tilpasningen tolkes som en søken mot en foreldreskapskontrakt der formelle og uformelle arbeidsvilkår tilrettelegges for å skape rom for omsorg av barn. Informantenes strategier bærer preg av at det er deres individuelle ansvar å skaffe seg disse arbeidsvilkårene.

Nøkkelord: arbeidskontrakt, foreldreskap, fruktbarhet, kjønn og klasse

Chasing the care contract – the impact of working conditions on fertility considerations

There are few studies on the impact of working conditions on fertility considerations. This paper discusses what young adults consider good working conditions when they are in the process of having a child. Do people make changes in their employment situation before/after they have become parents in order to have better working conditions? Do class and gender differences in working conditions create different challenges for combining work and care? The analysis builds on 90 qualitative interviews with men and women with and without children in working and upper-middle-class professions. The study shows that problems in parents’ working conditions are dependent on class and vary with gender. Women have to make the largest changes in their working conditions by changing their job or position. They adapt to achieve a care contract where both formal and informal working conditions accommodate care obligations. Having a care contract is considered an individual responsibility.

Keywords: employment contracts, parenthood, fertility, gender and class
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon