Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hvordan håndterer andregenerasjonsinnvandrere sin identitet i Norge?

Høgskolen i Lillehammer

  • Side: 146-177
  • Publisert på Idunn: 2014-05-28
  • Publisert: 2014-05-28

Artikkelen handler om identitetsutvikling og identitetshåndtering hos voksne andregenerasjonsinnvandrere fra tradisjonalistiske ikke-vestlige innvandrerfamilier. Det stilles spørsmål om hvordan identitet formes, endres og vedlikeholdes. Basert på intervjuer med andregenerasjonsinnvandrere og deres familier fra Iran, Tyrkia og Syria, utforskes hvordan identitetsutvikling og identitetshåndtering kommer til uttrykk gjennom valg av navneskikk, ekteskap, religionsutøvelse og bruk av morsmål blant innvandrere. Hensikten med artikkelen er å vise hvordan etterkommernes identitetsprosess får ulike utfall. Informantenes beskrivelser viser at utfallet av prosessen varierer. En god del av andregenerasjonsinnvandrere ønsker å videreføre hjemlandets tradisjoner. For disse er foreldrenes identitet viktig for deres egen identitet. De forstår identitet som en nedarvet tilhørighet, som også innebærer en dyptgående lojalitet til foreldrenes hjemland. Andre velger å utvikle egen versjon av for eksempel hva det vil si å være norsk-iransk.

Nøkkelord: Identitetshåndtering, andregenerasjonsinnvandrere, essensialisme, navneskikk, familietradisjoner

Identity management among second generation immigrants in Norway

The article analyzes identity development and identity management among second-generation immigrants from non- western immigrant families.  Based on interviews with second-generation immigrants and their families from Iran, Turkey and Syria, the article explores how identity is formed, modified or maintained, and in turn, how this is expressed through the choice of name and marriage patterns, religious practices and language.  The aim is to describe how identity processes may have various outcomes. Some of the interviewees adhere to the parental culture of origin and traditions. Others develop their own distinct model of identity, their own understanding of being for instance Norwegian – Iranian.

Keywords: Identity management, second-generation immigrants, essentialism, tradition with ancestral name, family traditions.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon