Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hijab street fashion og stil i Oslo

Universitetet i Oslo

I denne artikkelen ser jeg på muslimsk street fashion og stil i Oslo. Jeg undersøker ulike klesstiler i et mindre utvalg relativt velutdannede muslimske kvinner som bruker hijab og de meningene de knytter til sin praksis. Problemstillingene er: (1) Hva preger stilen til yngre kvinner med hijab i Oslo? (2) Når disse kvinnene snakker om hijab, hvilken betydning knytter de til sin stil og praksis? (3) Hvordan bruker kvinnene sine fortolkninger av muslimsk klesdrakt og egen klesstil til å trekke symbolske grenser? (4) Hvordan er ulike symbolske grenser forbundet med hverandre og med kjønn? Data består av intervju med ti yngre muslimske kvinner fra Oslo, avisartikler og en moteblogg til en hijabi kvinne fra Oslo. Analysen viser at kvinnene i denne studien bruker klesstil til å presentere seg selv i det offentlige rom og vurdere sine muslimske medsøstre ut fra ulike kriterier som handler om religion, moral, kultur og generasjon. De bruker også muslimsk klesdrakt til å forhandle mellom ulike oppfatninger om hva det betyr å være muslimsk kvinne.

Nøkkelord: hijab, mote, muslimske kvinner, religion, symbolske grenser

Hijab street fashion and style in Oslo

This article is about Muslim street fashion and style in Oslo. I study the sartorial practices of a small sample of relatively well-educated Muslim women and the meanings they attach to them. Research questions are: (1) What characterizes the style of dress of young Muslim women in Oslo? (2) When these women talk about the hijab, what meanings do they attach to the practice and to the different styles of wearing it? (3) How do they use their interpretations of Muslim female dress and style to draw symbolic boundaries? (4) How do the different symbolic boundaries relate to each other and to gender? The data consist of interviews of ten young Muslim women from Oslo, newspaper articles, and a fashion blog posted by a hijabi woman from Oslo. The findings show that the women in this study use different styles of Muslim dress to signal their presence in public and assess their Muslim sisters - styles which pertain to religion, morality, culture and generation – and to negotiate between different perceptions of what it means to be a Muslim woman.

Keywords: hijab, fashion, Muslim women, religion, symbolic boundaries
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon