Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

En voldsom maktbalanse? En studie av relativ makt og forekomst av partnervold

Politihøgskolen

  • Side: 51-74
  • Publisert på Idunn: 2014-01-15
  • Publisert: 2014-01-15

I studien undersøker jeg sammenhengen mellom partneres relative maktforhold og utøvelse av partnervold. Maktbalansen i parforholdene defineres gjennom partneres relative utdannings- og inntektsnivå. Jeg skiller mellom tre typer partnervold: fysisk makt- eller voldsbruk, psykisk vold og både fysisk og psykisk vold. Studien viser at partneres maktforhold har liten betydning for hvorvidt det utøves utelukkende fysisk vold. Derimot øker risikoen for å utsettes for utelukkende psykisk vold hvis egen inntekt eller utdanning overstiger partners. Relativ makt har betydning for kvinners, men ikke for menns erfaringer med både fysisk og psykisk partnervold. Kvinner med høyere inntekt eller utdanning enn partner har en forhøyet risiko for å utsettes for denne typen partnervold.

Nøkkelord: Partnervold, psykisk vold, relativ makt

Relative power and the occurrence of domestic violence

This article examines partners’ power relations and the occurrence of intimate partner violence as defined by relative levels of education and income. The results suggest that there are different mechanisms behind different types of violence: While status incompatibilities do not influence the occurrence of physical violence, the risk of experiencing emotional abuse increases when socioeconomic status exceeds that of the partner. Furthermore, partners’ power relations influence the risk of women but not of men experiencing both physical violence and emotional abuse.

Keywords: Intimate partner violence, emotional abuse, status compatibility
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon