Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Farvel til gullaldersosiologienUniversitetet i Oslo

  • Side: 374-395
  • Publisert på Idunn: 2013-11-19

I denne teoretisk anlagte artikkelen kritiserer jeg det jeg oppfatter som fem grunnleggende svakheter ved norsk gullaldersosiologi: mangelen på samtidsdiagnostiske ambisjoner, en (implisitt) utdatert samtidsdiagnose, elendighetssosiologisk ensidighet, frihetens fravær og bio-ignoranse. Jeg argumenterer for at dette er svakheter som gjennom intellektuell stiavhengighet fortsatt produserer en god del kognitivt dysfunksjonell atferd hos dagens norske sosiologer. Jeg konkluderer derfor, noe polemisk, med at den vitenskap som ikke frigjør seg fra sin gullalder, er fortapt.

Nøkkelord: Gullaldersosiologi, samtidsdiagnoser, industrisamfunn, positiv sosiologi, frihet, bio-ignoranse

Overcoming the golden age sociology

In this theoretical article I criticize what I claim are five major weaknesses of the Norwegian sociology of the «golden age» («gullaldersosiologien»): lack of totalizing ambitions, an (implicit) outdated diagnosis of the present, one-dimensional «criticalness», lack of analyses of freedom, and bio-ignorance. I argue that these weaknesses by way of path-dependence produce a considerable amount of cognitive misbehavior among contemporary Norwegian sociologists. I therefore conclude, somewhat polemically, that a science which hesitates to forget its golden age is lost.

Keywords: golden age sociology, diagnosis of the present, industrial society, positive sociology, freedom, bio-ignorance
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon