Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
You have access to Idunn through , & {{sessionPartyGroup.name}}

Diffusjon og bruk av Facebook i Norge

TNS Gallup

Universitetet i Oslo

  • Page: 353-373
  • Published on Idunn: 2013-11-19
  • Published: 2013-11-19

Artikkelen viser utviklingen i bruk av Facebook fra 2007 til 2011, i lys av sosiale bakgrunnsforhold og medieteknologisk kompetanse og holdning til teknologisk innovasjon. Facebook beveger seg i perioden fra å være et møtested for unge til å nå alle aldersgrupper, men den intensive bruken er fortsatt knyttet til de unge. I alle grupper domineres Facebook i økende grad av kvinnelige brukere.

 Diffusjonen av Facebook forstås som å være forankret i flerdimensjonale mønstre av nettbruk som varierer med brukergrupper, så vel som i prosesser forankret i det som begrepsgjøres som segmentert diffusjon; diffusjonsprosesser hvor mekanisme for spredning er knyttet til avgrensede sosial segmenter. Facebooks ekspansjon har sannsynligvis bidratt til utviklingen av en øket allmenn kompetanse i forhold til digital kultur.

Nøkkelord: Facebook, diffusjons- og adopsjonsprosesser, sosiale medier, medietrender

Diffusion and use of Facebook in Norway

In this article, the use of Facebook in 2007 and 2011 is analysed in relation to the social background of the users as well as their media-technological competence and attitudes to technological innovation. Facebook is changing from once the preserve of young people to a meeting place for all age groups, although still primarily dominated by the young. The expansion of Facebook has probably contributed to the erasure of digital divides, although frequency of use still varies with the media-technological competence of the older groups. The diffusion of Facebook is understood to be related to expansion of functions as well to processes of expansion conceptualised as segmented diffusion, where the mechanism of dispersion is related to various social segments.

Keywords: Facebook, diffusion of innovations, social media, media trends
Idunn uses cookies. By continuing to use Idunn you are agreeing to our use of cookies. Find out more.