Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Diagnosenes sosiologi: Medisinske forståelser av utmattede kvinner – før og nå

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

  • Side: 329-352
  • Publisert på Idunn: 2013-11-19
  • Publisert: 2013-11-19

Praktiseringen av moderne biomedisin skal være basert på vitenskapelig kunnskap og teknologi, men medisinskfaglige forståelser av helse og sykdom preges også av tid og sted. For kroppslige plager som vanskelig lar seg entydig identifisere, forklare og kurere ved hjelp av medisinsk kunnskap og teknologi, kan den kulturelle pregningen bli særlig stor. Slike plager er derfor spesielt godt egnet som utgangspunkt for å utforske kulturens innflytelse på de medisinske sykdomsforståelsene. På denne bakgrunn spør vi: Hvordan har medisinske forståelser av langvarig utmattelse og energisvikt endret seg gjennom tidene, og på hvilken måte kommer kulturen til uttrykk i de medisinske sykdomsforståelsene? Spørsmålene drøfter vi med utgangspunkt i en komparativ case-studie, hvor vi sammenligner perioden 1850–1930 med perioden 1980–2012. Stoffet er avgrenset til to diagnoser: nevrasteni og myalgisk encefalopati (ME), og kjønnsdimensjonen betraktes som særlig interessant. Likheter og forskjeller mellom de to epokene viser hvordan medisinske konstruksjoner av kroppslige plager influeres av den sosiokulturelle konteksten de er formet i og av. Ikke minst ser vi hvordan samfunnets forestillinger om kjønn kommer til uttrykk i de medisinske forståelsesformene. Artikkelen kan leses som et bidrag til å videreutvikle teorigrunnlaget i fagfeltet «diagnosenes sosiologi».

Nøkkelord: Helsesosiologi, utmattelse, medisinsk historie, kroniske lidelser, kjønnsperspektiv.

The sociology of diagnosis: Medical understandings of exhausted women – yesterday and today

Severe long-lasting exhaustion is a bodily condition which has been known for hundreds of years. The medical name has changed many times (from neurasthenia to myalgic encephalomyelitis) and the causes described in various ways. A recurrent question is how the condition should be placed in relation to psyche and soma. In this article, we set out to compare contemporary medical understandings of this condition with those of the late 19th century. Secondly, we explore the relation between shifting medical understandings and the cultural and historical setting in which the medical system is embedded. Our analysis shows how medical constructions of exhausted women are related to general cultural norms and values in society, including notions of femininity and masculinity. The article contributes to the theoretical development of the sociology of diagnosis.

Keywords: Sociology of health and illness, medical history, chronic illness, gendered perspectives.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon