Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Omriss av risikosamfunnet

Universitetet i Bergen

I denne artikkelen vil eg utarbeida ein teori om risikosamfunnet som både refererer til det fylogenetiske og det ontogenetiske. Dette vil seia at eg vil studera eit samsvar mellom framveksten av risikosamfunnet som eit avsnitt i sivilisasjonsprosessen, og grunnsituasjonen for kvart enkelt menneske, eller korleis risikoar og farar pregar seg inn i karakterane. Det er berre gjennom Freuds perspektiv at vi kan studera framveksten av risikosamfunnet som eit samspel mellom aggressiv kontroll over naturen, valdsmonopol og intern pasifisering, frykt og fare i sosiale situasjonar prega av konkurranse, og inkorporering av valden som individuell askese. Freuds perspektiv gjer det også mogleg å studera innanfor eit felles teoretisk perspektiv, alle risikoar og farar knytt til kroppen, den eksterne naturen og moglege valdelege menneske.

Nøkkelord: Risikosamfunnet, Freud, vald, intern pasifisering, teknologisk kontroll, askese

An outline of the Risk Society. Or; Freud on civilization and violence

This article suggests a theory of the Risk Society concerning equally phylogenetic and ontogenetic social processes. I investigate correspondence between emergence of the Risk Society, as a specific period of the civilization process, and the basic conditions of individuals, or how characters are stamped by profiles of risk and danger. It is from a Freudian perspective that we might examine emergence of the Risk Society understood as interactions between aggressive controls against nature, monopoly of violence and internal pacification, fears and dangers produced by social competitions, and incorporation of violence conceived as ascetic dispositions as well. A Freudian perspective is also prolific as regards examining, within a single perspective, all dangers and risks related to the body, external nature and violence inflicted by other human beings.

Keywords: Risk society, Freud, violence, internal pacification, technological control, ascetic disposition
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon