Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Rammer for handling? Klimaskeptikere i den norske klimadebatten

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klimaforskningen i dag konkluderer i all hovedsak med at økte CO2-utslipp skyldes menneskelig aktivitet og må begrenses. Likevel finnes det i denne debatten stemmer som formidler en alternativ forståelse. Denne artikkelen tar utgangspunkt i nettopp disse stemmene, ved å undersøke hva norske klimaskeptikere sier og skriver. Hovedmålet er å forstå på hvilke måter de rammer inn klimadebatten: Hvilke fakta anses som relevante, og hva løftes frem som fruktbar politikk? Funnene peker i retning av at det i deres innramming, som er svært forskjellig fra hvordan klimaforskningen generelt rammer inn problemet, likevel finnes potensial for å skape sosialt robust kunnskap på klimafeltet. Artikkelen argumenterer for et skifte i fokus: Istedenfor å bruke tid og krefter på endeløse vitenskapelige konflikter, bør både forskere og lekfolk rette fokuset mot handlingsalternativer.

Nøkkelord: klimaskepsis, innramming, fakta og betydning, handlingsalternativer

Potential frames for action? The climate sceptics in the Norwegian climate debate

Anthropogenic climate change has long been established in the scientific community as a fact, but this does not mean that these facts are universally agreed upon. Climate sceptics from different backgrounds challenge the established view. In this article, I consider the standpoints of Norwegian climate sceptics and investigate how they frame the climate change debate. I then examine whether these different framings can create socially robust knowledge in the climate field by considering Latour's prescription of moving from «matters of fact» to «matters of concern» as potential for creating frames for joint action in the climate field.

Keywords: Climate sceptics, framing, matters of fact, matters of concern
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon