Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Stiller en ny tid samfunnsforskere overfor nye metodiske utfordringer? Forskning om brukererfaringer med Nav som case

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

UNI Rokkansenteret

  • Side: 203-224
  • Publisert på Idunn: 2012-09-11
  • Publisert: 2012-09-11

Med artikkelen «The Coming Crisis in Empirical Sociology» startet Savage og Burrows en viktig debatt om utfordringene som møter tradisjonelle sosiologiske metoder i kunnskapskapitalismens tid. De argumenterer for at sosiologer bør reflektere mer over de metodene vi bruker, og vår artikkel er et svar på denne utfordringen. I artikkelen bruker vi vår forskning om brukernes erfaringer med velferds- og arbeidsetaten (Nav) som utgangspunkt for å diskutere utfordringer og muligheter ved tradisjonelle metoder som survey, intervjuer og feltarbeid i vår tid. I tillegg reflekterer vi over andre mulige kilder til data og metoder for å utforske brukererfaringer (avisoppslag, internettblogger, Facebook-grupper og data fra brukerorganisasjoner) og diskuterer deres styrker og svakheter.

Nøkkelord: sosiologiske metoder, intervju, spørreskjema, kunnskapsproduksjon, kunnskapskapitalisme.

Different sources to the users’ experiences of the Norwegian Welfare and Work bureaucracy (Nav) – methodological challenges and possibilities

In an article entitled «The Coming Crisis in Empirical Sociology», Savage and Burrows have started an important debate on the challenges facing traditional sociological methods in a time of knowing capitalism. They argue that sociologists ought to reflect more on the methods they use to face this challenge, which is our aim in this article. In our work evaluating the Norwegian welfare and work reform (Nav), and work on projects exploring users’ experiences with the new welfare bureaucracy, we draw mainly on surveys, interviews and fieldwork in local Nav offices. In the main part of the article we discuss the possibilities and challenges that these methods present, and in addition reflect on other sources of data (newspaper articles, internet-blogs, facebook groups and data from user organizations) and their strengths and weaknesses.

Keywords: interviews, knowing capitalism, sociological methods, survey methods
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon