Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Samværsmødre

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Hensikten med denne eksplorerende studien av sju samværsmødre er tosidig: Å bidra til mer empirisk kunnskap om en lite belyst gruppe, og samtidig studere hvordan disse mødrenes refleksjoner kan kaste lys over samtidens herskende foreldrediskurser. Vi finner at statusen som samværsmor legitimeres med skilsmissediskursen om «barnets beste». Men en betingelse for ordningen er fedrenes nære omsorg for barna før bruddet, og mødrenes anerkjennelse av fedrene som kompetente omsorgspersoner. Strategien for utøvelse av moderskapet er å gjøre samværet med barna så hverdagslig som mulig, og å utforme et intensivt moderskap innen disse rammene. For å unngå å bli stemplet som «dårlig mor», viser mødrene til at de har satt barnets beste foran egne behov.

Nøkkelord: samværsmødre, barnets beste, omsorgsfedre, normaliseringsstrategier, stigma

Non-resident motherhood

This explorative study of seven Norwegian non-resident mothers finds that reasons given for being a non-resident mother are tied to the discourse about the ‘best interests of the child’ after divorce. A caring father-child relationship before the break-up and mothers’ acknowledgement of fathers as competent carers are preconditions for the arrangement, however. Making the time with their children similar to ordinary everyday life is the strategy of their motherhood practices. To avoid stigma as ‘bad’ mothers, they display narratives of putting the ‘best interests of the child’ above their own needs. Influences from contemporary parenthood discourses on mothers’ reflections are also discussed.

Keywords: best interest of the child, caring fathers, non-resident motherhood, normalising strategies, stigma
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon