Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Rallykultur. En sosiologisk analyse av et bilsportfellesskap

Universitetet i Oslo

Tidligere forskning på motorsportkulturer viser vanligvis et enhetlig bilde: en gruppe unge arbeiderklassemenn der aksepten av sosial eksklusjon blir en del av subkulturens tilblivelsesgrunn. På grunnlag av en studie av FIA World Rally Championship (WRC), argumenteres det i denne artikkelen for at rallykulturen utgjør et mer mangfoldig miljø. Med etnografisk materiale fra Rally Finland 2010 argumenteres det for at rallykulturen er sammensatt på grunnlag av ideer om «forestilt likhet», der narrativt engasjement er en nøkkel til gruppeintegrasjon. Konklusjonen er ikke at klassebakgrunn eller subkultur er fraværende som forklaringsfaktorer for kulturforståelse, men at hovedkriteriet for inkludering i rallykulturen er en ærlig interesse for sporten.

Nøkkelord: fellesskap, motorsport, rally, etnografi, narrative.

Rally Culture. A Sociological Analysis of a Motorsport Community

Former research on motorsport cultures habitually portrays one image: young working-class males as members of subcultures who conform to social exclusion. Against the backdrop of a study of FIA World Rally Championship (WRC), it is argued in this article with ethnographic fieldwork from Rally Finland 2010 that the rally culture is different as it is a more diverse community. Rather than class or subculture it is composed by ideas of «imagined sameness» where narrative engagement is one key to group integration. The conclusion is that the main criterion for inclusion is honest interest for the sport.

Keywords: culture, community, ethnography, motorsport, narrative
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon