Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

På tide med en vending mot en «offentlig sosiologi» i norsk arbeidslivsforskning?

Høgskolen i Vestfold

  • Side: 160-182
  • Publisert på Idunn: 2012-06-01
  • Publisert: 2012-06-01

Artikkelen beskriver noen forskningstradisjoner som dominerer i norsk arbeidslivsforskning: en epidemiologisk, en akademisk-kritisk og en politisert forskningstradisjon. Jeg argumenterer for at disse tradisjonene tenderer mot å være av intern-akademisk interesse og/eller at de ikke er systemkritiske. Burawoys begrep om en offentlig sosiologi brukes som utgangspunkt for å beskrive momenter i et komplementært arbeidslivsforskningsperspektiv. En «offentlig arbeidslivsforskning» er refleksiv, rettet mot et publikum utenfor akademia og offensivt rettet mot systemkritikk. Perspektivet innebærer å integrere og transcendere innsikter fra disse diskursene. Avslutningsvis beskriver jeg noen kontroverser som oppstår i kjølvannet av New Public Management som organiseringsparadigme. Dette illustrerer et forskningsområde som trenger en mer refleksiv systemkritisk tilnærming, i tråd med det jeg kaller en offentlig arbeidslivskunnskap.

Nøkkelord: Arbeidslivsforskning, offentlig sosiologi.

Time for a shift towards a «public sociology» in Norwegian work life research?

This article examines some of the dominant research approaches within Norwegian work life research: an epidemiological tradition, an academic-critical tradition and a research tradition influenced by politics. The problem is that these either tend to operate within the intra-academic field and/or fail to pose system-critique. The concept of public work life research, inspired by Burawoy’s concept of public sociology, is introduced as a complementary work life research approach. This is characterized by being reflexive, applicable and offensive towards systemic conditions. Finally, controversies arising within public sector organizations characterized by New Public Management exemplify some of the relevancies of this perspective.

Keywords: Working-Life Research, Public Sociology
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon