Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kvinner, barn og valg av sektor: Har offentlig sektor fortsatt en tiltrekning?

Dr. polit. i samfunnsøkonomi, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning

Sammendrag

Offentlig sektor er kvinnedominert. Vi analyserer betydningen av barn for kvinners valg av offentlig sektor. Er det slik at offentlig sektor har en tiltrekning på kvinner i småbarnsfasen? Resultatene viser at offentlig sektor har en tiltrekningskraft for kvinner med barn. Kvinner med barn har høyere sannsynlighet for å arbeide i offentlig sektor sammenlignet med kvinner uten barn, og denne forskjellen øker med antall barn. Videre finner vi at deler av kvinners seleksjon inn i offentlig sektor skjer i perioden med barnefødsler og senere småbarnsfase. Hvordan kan vi forklare dette funnet? Dersom kvinner oppfatter offentlig sektor som en mer «familievennlig» sektor enn privat sektor, for eksempel ved at tilgangen på deltidsarbeid er større, og kvinner mer enn menn setter pris på slike kjennetegn, kan det føre til at kvinner i større grad enn menn velger denne sektoren, og da spesielt i perioder av livet hvor man har store familiære forpliktelser.1

Nøkkelord: kjønnssegregering, offentlig sektor, barn, deltid

Abstract: Women, children and choice of sector: Is the public sector still attractive?

The public sector in Norway is female dominated, and in this article we analyse the significance of children in mothers making this choice. Does the public sector attract women when they have small children? The results show that women in this position are indeed attracted by the public sector, where they are more likely to work than women without children, the difference increasing with the number of children. Furthermore, panel data analyses show that this difference occurs partly in the period when they have small children. Mothers thinking that the public sector is more «family friendly» than the private sector – for example through there being more available part-time jobs – and attaching more value to such attributes than men do will lead women into the public sector, especially in periods when they have small children.

Keywords: public sector, gender segregation, small children, part-time

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon