Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kan kjønnsforskjellen i sykefravær forklares av holdninger, normer og preferanser?

Ph.d. i økonomi, seniorforsker ved Frischsenteret

Ph.d. i økonomi, forsker ved Frischsenteret

Master i økonomi, stipendiat ved Frischsenteret/Økonomisk Institutt, UIO

Dr.polit. i sosialøkonomi, direktør ved Frischsenteret

Sammendrag

Sykefraværet er langt høyere blant kvinner enn menn, av årsaker som fremdeles er uforklarte. I denne studien har vi undersøkt hvorvidt et knippe holdninger, normer og preferanser kan forklare kjønnsforskjellen i sykefravær blant ansatte i to bydeler i Oslo kommune. Resultatene viser at menn og kvinner til dels har ulike holdninger, normer og preferanser, og at enkelte av disse variablene korrelerer med sykefraværet. Likevel kan ikke de holdningene, normene og preferansene vi har målt i denne studien forklare kjønnsforskjellen i sykefraværet i utvalget. Resultatene fra vår studie støtter dermed ikke hypotesen om at holdninger kan forklare kjønnsforskjellen i sykefravær.

Nøkkelord: sykefravær, holdninger, kjønnsforskjeller, spørreundersøkelse

Abstract: Can the gender gap in sickness absence be explained by attitudes, norms and preferences?

In Norway, sickness absence among women is higher than among men, but for reasons still only partly understood. Here, we investigate whether this gender difference might be reflected through the attitudes, norms and preferences of employees in public health care in the municipality of Oslo. The results show that men and women do have different views and that there is a correlation with sickness absence, but they do not explain the gender difference in sickness absence observed in our sample. Our results do not therefore support the hypothesis that attitudes explain the gender difference in sickness absence.

Keywords: sickness absence, attitudes, gender differences, survey

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon