Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Sykefravær i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen: En nedbemanningsstrategi?

Mag.art. sosiologi, forsker i Proba samfunnsanalyse hb@proba.no

Master i samfunnsøkonomi, forsker/utreder i Proba samfunnsanalyse sk@proba.no

  • Side: 244-260
  • Publisert på Idunn: 2015-09-30
  • Publisert: 2015-09-30

Sammendrag

Under finanskrisen i 2009 økte sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen, mens det avtok i 2010. Arbeidsgivere kan ha interesse av at arbeidstakere blir sykmeldt i stedet for oppsagt når bedriften har et nedbemanningsbehov. Årsaken er at opplærings- og rekrutteringskostnader gjør det kostbart å først si opp ansatte når det er lav aktivitet og så ansatte nye når aktiviteten tar seg opp igjen. For de ansatte er det dessuten mer lønnsomt å motta sykepenger enn å bli permittert. Ved å analysere registerdata finner vi indikasjoner på at bedrifter med et midlertid nedbemanningsbehov benyttet sykmeldinger for å kunne beholde ansatte i påvente av en forventet oppgang, mens dette i mindre grad fant sted i bedrifter som opprettholdt en lavere bemanning.

Nøkkelord: sykefravær, finanskrisen, bygg og anlegg, nedbemanning

Abstract: Sick leave in the manufacturing and construction industry during the financial crisis: A downsizing strategy?

During the financial crisis in 2009, sickness absence in Norway increased, followed by a decrease in 2010. Employers who faced a temporary need to down-size may have had incentives to keep employees rather than dismiss and re-hire when demand became greater again. Moreover, because sick pay is higher than unemployment benefits, both employers and employees will benefit more from sick leave than from temporary layoffs. We have analyzed linked administrative register data on firms and employees in the manufacturing and construction industry, the results indicating that firms with a temporary need to down-size opted for sick leave to a greater extent in order to keep employees compared to firms with a more lasting need.

Keywords: sick leave, financial crisis, down-sizing, manufacturing and construction
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon