Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Pensjon? Hvafforno?» Kunnskap og informasjonsbehov om pensjon

Ph.d., seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet/HiOA ann-cecilie.bergene@afi.hioa.no

Ph.d., seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet/HiOA ida.drange@afi.hioa.no

Sammendrag

Gjennom pensjonsreformen (2009) ble noe av ansvaret og risikoen forbundet med pensjon flyttet over på innbyggerne, noe som nødvendiggjør at enkeltpersoner klarer å tilegne seg relevant informasjon. Denne artikkelen analyserer hvordan kunnskapsnivå henger sammen med informasjonsbehov og bruk av ulike informasjonskilder i en diskusjon av reformens sosiale bærekraft og fordelingsprofil. De sammenhengene vi finner mellom økonomisk situasjon og selvrapportert kunnskapsnivå på den ene siden, og opplevd informasjonsbehov, faktisk informasjonsinnhenting og opplevd nytte av generiske kilder på den andre, tyder på at reformen ikke er utjevnende, men snarere polariserende. Datagrunnlaget er fra en representativ spørreundersøkelse gjennomført i 2012.

Nøkkelord: pensjonsreform, kunnskap, informasjon, sosial bærekraft

Abstract: «Pension? What?»Knowledge and need for information on pensions

The pension reform in Norway in 2009 shifted responsibility and risk to citizens by requiring that they be capable of acquiring relevant information. With a view to discussing the social sustainability and distributive effects of the reform, this article analyses the relation between knowledge and the need for information as well as the process of seeking information through different sources. The identified relation between, on the one hand, economic situation and self-reported knowledge, and experienced need for information, the act of seeking information and perceived usefulness of generic sources on the other, indicates that the reform might lead to polarisation. The data come from a representative survey conducted in 2012.

Keywords: pension reforms, knowledge, information, social sustainability
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon