Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fagskoleutdanning - relevant for arbeidsmarkedet?

Cand.sociol., forsker I ved NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning livs@nifu.no

Master i sosiologi, forsker 3 ved NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning erica@nifu.no

  • Side: 223-243
  • Publisert på Idunn: 2015-09-30
  • Publisert: 2015-09-30

Sammendrag

Fagskoleutdanninger er korte yrkesrettede utdanninger som bygger på fullført videregående opplæring. Utdanningstilbudet har vokst voldsomt de siste ti årene, med nye tilbud utover de tradisjonelle teknisk-maritime skolene, og med økt innslag av private utdanningstilbud. I denne artikkelen viser vi at ca. tre av fire fagskolekandidater er i relevant arbeid eller studerer videre ni måneder etter fullført utdanning, men også at arbeidsmarkeds- og yrkesrelevansen av disse utdanningene varierer svært mye. Blant fagskolekandidater som er i arbeidsstyrken, har de som har utdanning i mediefag, økonomisk-administrative fag og humanistiske og estetiske fag stor risiko for å være arbeidsledig, undersysselsatt eller overkvalifisert for jobben. Fagskolekandidater i mediefag og humanistiske og estetiske fag er imidlertid ofte utenfor arbeidsstyrken fordi de holder på med videre utdanning.

Nøkkelord: fagskole, yrkesutdanning, arbeidsmarked, yrkesrelevans

Abstract: Post-secondary non-tertiary vocational study programmes – relevant for the labour market?

Post-secondary non-tertiary vocational study programmes have grown dramatically over the past decade, with new offerings beyond the traditional technical-maritime schools and an increased proportion of private education. In this article, we show that three out of four graduates are in relevant work or are engaged in further study nine months after completing education, but the labour market and vocational relevance of these study programmes vary widely. Graduates in media studies, business studies and in the humanities and arts who belong to the labour force are at great risk of being unemployed, underemployed or overqualified for the job. Many graduates in media studies and the humanities and arts are, however, outside the labour force because they continue studying.

Keywords: Post-secondary non-tertiary education, vocational education, labour market, vocational relevance
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon