Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Vikarbyrådirektivet: liberalisering eller likebehandling?

Ph.d. i samfunnsgeografi, forskningsleder og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus ann-cecilie.bergene@afi.hioa.no

Professor i offentlig rett ved The Dickson Poon School of Law, King’s College, London, England keith.ewing@kcl.ac.uk

  • Side: 137-157
  • Publisert på Idunn: 2015-05-18
  • Publisert: 2015-05-18

Artikkelen diskuterer den historiske og regulatoriske bakgrunnen for, og mulige virkninger av, implementeringen av Vikarbyrådirektivet. Dette gjøres med utgangspunkt i en todelt prosess som innebærer (1) en svekkelse av det sosiale sikkerhetsnettet og (2) at arbeidstakere blir mer utsatt gjennom at arbeidskraften selges via en «forhandler» i form av vikarbyrå. I denne diskusjonen trekker artikkelen på erfaringer også fra Storbritannia. Mens Versaillestraktaten knesatte «labour is not a commodity» som grunnleggende prinsipp, viser artikkelen hvordan dette gradvis har blitt modifisert og til slutt nesten forlatt med implementeringen av Vikarbyrådirektivet i 2013 gjennom en legitimering av markedsutsetting av ansettelsesforhold.

Nøkkelord: arbeidsutleie, utsatthet, Vikarbyrådirektivet, arbeidsrett

The temporary agency directive: liberalising or like treatment?

We discuss the historical and regulatory background and possible consequences for the implementation of EU Directive 2008/104/EC, this against the backdrop of a two-pronged process involving: (1) a weakening of the social security net and (2) the increasing precarity of workers. In this discussion, we draw on experiences from the UK. While the Treaty of Versailles established the fundamental principle «labour is not a commodity», we show how this has been modified to the extent of being abandoned by the implementation in 2013 of the directive legitimising the marketisation of employment relations.

Keywords: temporary agency work, precarity, Directive on Temporary Agency Work, labour law
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon