Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Ungdomsarbeidsløshet i Norden

Ph.d.  i økonomi, seniorforsker, SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd kal@sfi.dk

Ph.d. i samfunnsøkonomi, forsker II ved Institutt for samfunnsforskning kristine.von.simson@samfunnsforskning.no

Ph.d. i økonomi, forsker ved Institutet för Social forskning (SOFI), Stockholms Universitet lena.lindahl@sofi.su.se

Dr. polit. i samfunnsøkonomi, forsker I ved Institutt for samfunnsforskning erling.barth@samfunnsforskning.no

Pol.dr. i økonomi, dosent, forskningsdirektør ved Näringslivets forskningsinstitut ETLA rita.asplund@etla.fi

Denne artikkelen tar for seg ungdomsarbeidsløshet målt på flere måter. For det første spiller det en stor rolle om man regner arbeidsløsheten for ungdom i prosent av befolkningen eller i prosent av arbeidsstyrken. For det andre gjør det stor forskjell om man tar med blant de arbeidsløse ungdom som oppgir å ha skolegang eller studier som hovedaktivitet. De nordiske landene blir mer like og kommer langt bedre ut i en internasjonal sammenlikning om man trekker studenter ut av arbeidsløshetstallene. Artikkelen avslutter med en diskusjon av hvilke tall som bør benyttes til hvilke formål.

Nøkkelord: ungdomsarbeidsløshet, utdanning, overgang skole arbeid

Youth unemployment in the Nordic countries

In this article, we discuss different ways of measuring youth unemployment. The first that matters is whether unemployment is measured as a percentage of the labour force or of the relevant population. Second, it makes a difference whether youth who report schooling as their main activity are included among the unemployed. The Nordic countries are more alike and show up better in an international comparison when students are omitted from the unemployment figures. We conclude with a brief discussion of measures that are fit for purpose.

Keywords: youth unemployment, education, school-to-work transition
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon