Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

På nett – hvor lett? - Bruk av nettbaserte informasjonstjenester om pensjonsrettigheter blant ansatte i privat sektor

Cand. polit., seniorforsker ved Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning tove.midtsundstad@fafo.no

M.A., forsker og stipendiat ved Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning asmund.hermansen@fafo.no

I forbindelse med pensjonsreformen er det etablert flere nettbaserte informasjonstjenester for å øke befolkningens generelle kunnskap om egne pensjonsrettigheter. Analysene viser at sannsynligheten for å ha benyttet slike tjenester er sosialt skjevt fordelt: arbeidstakere med høy utdanning og høy inntekt, som sparer i fond og/eller aksjer, har høyere sannsynlighet for å benytte slike tjenester. Sannsynligheten for å logge seg på pensjonsnettsidene er samtidig større for eldre arbeidstakere, som nærmer seg pensjonsalderen, enn for yngre arbeidstakere. Denne aldersforskjellen er i liten grad relatert til ulikt utdanningsnivå og ulikt inntektsnivå -mellom yngre og eldre.

Nøkkelord: Pensjonsreform, kunnskap om pensjon, offentlige -informasjonstjenester, -nettportaler

Use of the web – easy enough? The use of online information services about pension rights among employees in the private sector

Pension reform has stimulated the establishment of several online information services whose aim is to increase our knowledge of pension rights. Analyses show that the likelihood of these services being used is skewed socially: workers with high education and high income, savings in funds and/or stocks are more likely to use them. The probability of workers logging on to pension websites is greater among those approaching retirement age, but the age difference is only marginally related to differences in levels of education and income.

Keywords: pension reform, knowledge of pensions, public information services, webpages
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon