Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere?

Dr.polit. i samfunnsøkonomi, forsker I ved Institutt for samfunnsforskning harald.dale-olsen@samfunnsforskning.no

Dr.polit. i samfunnsøkonomi, forsker I ved Institutt for samfunnsforskning erling.barth@samfunnsforskning.no

Cand.polit. i statsvitenskap, forsker ved Fafo kristine.nergaard@fafo.no

Oppslutningen om arbeidstakerorganisasjoner går tilbake i mange land. Også i Norge har organisasjonsgraden falt de siste tiårene. Vi bruker registerbaserte data for å studere utviklingen i Norge fra 1996 til 2012, en periode med konjunktursvingninger, endringer i næringsstruktur og arbeidsinnvandring. Drives endringene i organisasjonsgrad først og fremst av nykommere som unge og innvandrere i arbeidsmarkedet? Resultatene viser at nedgang i organisasjonsgrad ikke skjer blant de yngste, men i aldersgruppen 35–49 år, og at innvandring bare forklarer en liten del av nedgangen. Strukturelle endringer, som endringer i næringsstruktur og bedriftsstørrelse, betyr langt mer for nedgangen i oppslutning om arbeidstakerorganisasjonene.

Nøkkelord: fagorganisering, arbeidstakerorganisasjoner, organisasjonsgrad

Declining union density rates – a matter of newcomers in the labour market?

The number of trade union members is declining in many countries including Norway, where the trade union density rate has dropped moderately in recent decades. We use register-based data to study the trends in density rates for Norway in the period 1996 to 2012. Are changes in trade union density rates driven primarily by newcomers to the labour market – young employees and immigrants? The results show that there was no obvious decline in trade union membership in the period among the youngest, but that there was among the age group 35–49 years, with immigration explaining only a small part of it. Structural changes in the labour market, such as changes in industry structure and company size, are much more likely causes of the decline in union membership.

Keywords: union density, trade unions
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon