Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hvorfor så få kvinner på toppen i norsk næringsliv? - En analyse av hva topplederne selv sier

Ph.d. i sosiologi, forsker 2 ved Institutt for samfunnsforskning sigtona.halrynjo@samfunnsforskning.no

Dr.polit. i sosiologi, forsker 1 ved Institutt for samfunnsforskning hege.kitterod@samfunnsforskning.no

Dr.polit. i sosiologi, forsker 1 ved Institutt for samfunnsforskning mari.teigen@samfunnsforskning.no

Norge ligger helt i verdenstoppen når det gjelder likestilling generelt, men det er likevel svært få kvinner i toppstillingene i næringslivet. I denne artikkelen viser vi, basert på en fersk undersøkelse blant toppledere i de største norske bedriftene, hvordan toppledere selv forklarer situasjonen, hva som var viktig for at de selv ble toppledere og hva som skal til for å få flere kvinner i slike jobber. Deres oppfatninger gir et viktig inntak til næringslivsdiskursen, altså hvordan toppen i nærings-livet selv forstår og forklarer underrepresentasjon av kvinner, og kan gi innsikt i hva som bremser en utvikling mot mer kjønnsbalanse i topp-stillinger i nærings-livet.

Nøkkelord: toppledelse, kjønnsbalanse, glasstak, likestilling, karriere

Why so few women in top-management? An analysis of Norwegian leaders’ opinions

Although Norway is ranked as one of the most gender-equal countries in the world, there are few women in top-management positions. Based on a recent survey, we explore how top managers in the largest Norwegian businesses explain the measures they emphasize when recruiting more women to these positions and the factors that have been important in their own careers. Their opinions highlight the contemporary discourse among top managers in Norway when it comes to understanding the severe gender imbalance in Executive Committees, and also the issues that hinder and promote the recruitment of more women to top-management positions.

Keywords: top management, gender balance, glass ceiling, gender equality, career
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon