Tidligere studier har vist at kvinner ble sentrale i styrenettverk blant ASA-foretak etter at loven om kjønnskvotering til styrer ble implementert for alle ASA-foretak i 2008. I artikkelen undersøkes endringer fram til 2013. Det dokumenteres blant annet at kvinner vedvarer å være sentrale i nettverkene, og at kvinner utgjør en vesentlig, og økende, del av en styreelite. Det påvises videre at et stort flertall av styremedlemmer mister sine verv i ASA-foretak over tid, og at dette skjer noe raskere for kvinner enn menn. Utviklingen diskuteres med utgangspunkt i ulike begreper om makt.