I motsetning til de fleste europeiske land, har verken Norge eller de andre nordiske landene en lovfestet minstelønn. For arbeidstakere som arbeider i bedrifter uten tariffavtale, eller i områder som ikke er omfattet av en allmenngjort tariffavtale, finnes det ingen nedre grense for hvor lav lønnen kan være. Veksten i arbeidsinnvandring til Norge har aktualisert spørsmålet om det kollektive forhandlingssystemet klarer å sikre alle en anstendig lønn, eller om det er behov for supplerende lovbaserte mekanismer. Artikkelen tar for seg ordninger med lovfestet minstelønn i Europa og hvordan minstelønn reguleres i de nordiske landene per i dag.